Önskemål om byte av förskola

Har er familj flyttat inom kommunen och/eller önskar ni byta förskola till ert barn?

Då är tillvägagångssättet följande:

Efter det att nedanstående frågor besvarats och sänts in, kommer förskolechefen på ditt barns nuvarande förskola att hantera din ansökan. Inom en vecka kommer ni erhålla en första prognos på vilka möjligheter som finns till byte av förskola.

Har ni flyttat inom kommunen och önskar placering på förskola på det område ni tillhör enligt er folkbokföringsadress kommer byte att göras. Dock är det inte säkert att det går att lösa på ert önskade datum. Vår ambition är att möjliggöra byte senast augusti året efter er ansökan. Önskar ni byta till förskola på annat upptagningsområde än det ni tillhör kommer byte att göras i mån av plats. Bosatta inom upptagningsområdet har förtur.

Förnamn och efternamn på barnet:

Personnummer på barnet:

Förnamn och efternamn på vårdnadshavare/vårdnadshavarna:

Personnummer på vårdnadshavare/vårdnadshavarna:

Telefonnummer:

E-post:

Önskad förskola:

Önskat datum för byte:

Orsak till önskemål om byte:

Övriga uppgifter (frivilligt fält):

 

Senast uppdaterad: 14 november 2018