Överförmyndare

Överförmyndare

Varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. I Olofströms Kommun finns det en överförmyndare.

Överförmyndarens uppgift är att förhindra att personer som inte själva kan tillvarata sin rätt drabbas av rättsförluster. Överförmyndaren ser till att god man, förvaltare eller förmyndare utses. Överförmyndaren kontrollerar sedan att de utsedda personerna fullgör sina uppdrag på ett tillfredsställande sätt.
Det kan vara personer som på grund av hög ålder, sjukdom, psykisk störning eller handikapp inte kan:

  • Bevaka sin rätt. Om en person är sjuk eller har en funktionsnedsättning som gör att han eller hon inte kan bevaka sina rättigheter, så ska personen få en god man. Till exempel hjälp med att bevaka sin rätt vid arv, olika typer av ansökningar m.m.
  • Förvalta sin egendom. Ibland har personen inte själv förmåga att ta hand om sina pengar och betala sina räkningar. Eller så har han eller hon en större förmögenhet eller kanske en fastighet som han eller hon inte kan klara av att ta hand om själv. Då behövs det att någon annan hjälper till.
  • Sörja för sin person. Det finns också personer som behöver hjälp med att ta hand om sig själva. Man ska då se till att hemtjänst, personliga assistenter, personal på gruppboende eller annan personal gör det de ska och vara lyhörd för vilka behov huvudmannen har.

Godman utses endast i sådana fall då andra alternativ till hjälp ej är möjliga. Ibland kan det istället räcka med en fullmakt.

Telefon- och besökstider

Ändrade telefontider under jul 2020: ingen telefontid måndag 28 december och onsdag 30 december.
Telefontid helgfria måndagar och onsdagar klockan 13-16

Besökstid enligt överenskommelse per telefon 0454-931 56 eller via mejl overformyndare@olofstrom.se.

Vill du hjälpa till?

Den som är intresserad av uppdrag att hjälpa en funktionshindrad person i olika mänskliga, ekonomiska och rättsliga angelägenheter, så kallad God man kontakta oss.

I vårt blankettarkiv under kategorin - God man och överförmyndare hittar du blanketter. 

Vanliga frågor

Vad är skillnaden mellan god man och förvaltare?

Hur ansöker jag om god man eller förvaltare?

Senast uppdaterad: 11 februari 2021