Överklagan av beslut

Om du är missnöjd med det beslut som fattats angående ditt ärende kan du överklaga detta. Överklagan sker då av socialnämndens beslut, enligt förvaltningslagen SFS 1986:23.

Din överklagan ska innehålla:

  • Vilket beslut som överklagas
  • Vad i beslutet som du överklagar
  • Vilken ändring i beslutet du vill ha
  • Ditt namn, personnummer, adress och telefonnummer
  • Din underskrift med namn och datum.

Har du ombud så kan även ombudet underteckna skrivelsen, men då måste fullmakt bifogas.

Om du behöver mer information om hur du överklagar kan du vända dig till din handläggare som  kan hjälpa dig med överklagandet.

För att förvaltningsrätten ska kunna ta upp ett överklagande måste skrivelsen ha inkommit till omsorgsförvaltningen inom tre veckor från den dag då du fick ta del av beslutet (Förvaltningslagen § 23).

Senast uppdaterad: 14 maj 2018