Partistöd

De politiska partier som sitter med i kommunfullmäktige får ekonomiskt bidrag i ett kommunalt partistöd. 

Partistödet används till partiernas verksamhet och regleras av kommunallagen som ger kommunfullmäktige rätt att besluta om partistödet för partier i kommunfullmäktige. Det finns ingen skyldighet att ge partistöd.

Partistöd ges i två delar, grundstöd och mandatstöd. Grundstödet är 10 000 kronor och betalas ut till samtliga partier i kommunfullmäktige  oavsett antal mandat (platser). Mandatstödet är 20 000 kr/mandat. Inget mandatstöd utgår för tomma platser.

Utbetalas till partierna i Olofströms kommun per år.

Socialdemokraterna 21 mandat = 420 tkr 
Sverigedemokraterna 11 mandat  = 220 tkr 
Centerpartiet, 7 mandat = 140 tkr
Moderaterna, 5 mandat = 100 tkr 
Vänsterpartiet, 3 mandat = 60 tkr 
Kristdemokraterna, 2 mandat = 40 tkr 
 

Senast uppdaterad: 22 augusti 2019