Påverka friluftslivet och naturvården!

Nu är vårt nya naturvårds- och friluftsprogram klart! Programmet ligger till grund för vårt arbete att utveckla friluftslivet och naturvården i Olofströms kommun. Programmet har tagits fram i en unik process där vi bjudit in medborgare, föreningar och organisationer att delta i medborgarforumen "Påverka friluftslivet och naturvården".

Under 2018 har vi också genomfört workshopen "Skolnära skogar" där vi bjudit in pedagoger från alla förskolor och skolor att delta i utvecklingsarbetet. Resultaten från medborgarforumen och workshopen finns i bifogad dokumentation.     

Så här har vår process sett ut:

31 januari 2017 Oktober 2017 Januari 2018 Maj 2018 15 januari 2019
Teknisk samordnare får i politiskt uppdrag att ta fram en friluftsplan. Miljösamordnaren har sedan tidigare ett uppdrag att ta fram en naturvårdsplan. Medborgarforum "Påverka friluftslivet och naturvården" (webformulär, platsträffar, dokumentation). Workshop "Skolnära skogar" med pedagoger. Naturvårds- och friluftsrådet bildas. Naturvårds- och friluftsprogrammet antas i kommunstyrelsen.

Några fler friluftsaktiviteter som genomförts 2018

  • Halens nya ridleder invigdes 29 april
  • MTB-led i Brännaregården klar under våren
  • Halens naturreservat har fått en helt ny skötselplan med föreskrifter anpassade till dagens förhållanden

Det här händer 2019

  • Invigning nya Halens naturreservat 10–11 maj
  • Skåneleden nya etapp till Olofström färdigställs och vi blir därmed medlem i ”Skåneledsfamiljen”
  • Nya Blekingeleden invigs 1 juni

Senast uppdaterad: 02 januari 2020