Politisk sammansättning

I Olofströms kommun finns sex politiska partier representerade i kommunens högsta beslutande organ, kommunfullmäktige. Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet styr med majoritet.

Partiernas egna hemsidor kan du nå genom att klicka på partiets namn. I de fall partierna inte har lokala hemsidor går adresserna till hemsidor på riks- eller länsplanet.
Nedan kan du se mandatfördelningen vid valen 1992 - 2018.

Parti 1992  1995   1998 2002 2006          2010               2014  2018
Socialdemokraterna 25 27 23 20 25 25 25       21
Moderaterna 6 5 5 3 5 5  5 5
Liberalerna 4 3 3 11 4 2  1 0
Centerpartiet 5 4 4 4 5 5  5 7
Vänsterpartiet 4 5 7 6 4 4  3 3
Kristdemokraterna 3 2 4 4 3 3  2 2
Sverigedemokraterna         2 4  7 11
Miljöpartiet 1 2 2 1 1 1  1 0
Övriga 1 1 1 0 0 0  0 0
Totalt 49 49 49 49 49 49  49 49
                 

Senast uppdaterad: 11 oktober 2018