POSOM

POSOM står för psykologiskt och socialt omhändertagande 

POSOM är ingen krisgrupp utan en samordnings och ledningsfunktion, som sammankallas först när behov uppstår. 

POSOM-grupperna i Olofströms kommun består av representanter från socialtjänsten, skolan, kyrkan, räddningstjänsten, primärvården och polisen. Dessutom finns ett antal frivilliga medhjälpare. 

Alla som ingår i POSOM-grupperna har tystnadsplikt

POSOM- grupperna står till förfogande vid olyckor, bränder, skador som inträffar inom kommunen eller drabbar kommuninvånare. 

Av erfarenhet vet vi att skadade och drabbade, anhöriga och andra berörda kan få det svårt på olika sätt i samband med eller efter en olycka. De första timmarna och dagarna är man chockad och olyckan kan kännas både overklig ock långt borta. Efter en tid kommer reaktionerna, man känner sig illa till mods och kan uppleva detta på flera olika sätt, till exempel: 

  • Påträngande inre bilder och ljud
  • Drömmar
  • Sömnsvårigheter 
  • Rädsla för ensamhet
  • Hjälplöshet
  • Ilska
  • Sorg

Det viktigaste är att få tala om olyckan, sina reaktioner och frågor som kan göra det svårt att bearbeta det som hänt. 

POSOM- grupperna i Olofström är en resurs som kan förmedla stöd både för drabbade, anhöriga, insatspersonal och andra berörda. 

Senast uppdaterad: 16 december 2020