Psykisk hälsa

Psykisk hälsa

Psykisk ohälsa är ett vitt begrepp. Det innefattar allt från psykiska sjukdomar till att uppleva psykiska besvär som påverkar det dagliga välbefinnandet.

En kris kan utlösas efter allvarliga psykiska påfrestningar, som att en nära anhörig dör, att man är med om en olycka, upplever en katastrof eller att något annat oförutsett inträffar.

Om du som förälder är orolig att ditt barn eller ungdom mår dåligt kan du vända dig till socialförvaltningen, skolan eller sjukvården.

Psykisk hälsa och covid-19

uppdragpsykiskhalsa.se finns samlad information, råd och tips kring psykisk hälsa i kristider, i samband med covid-19. Där finns råd och länkar anpassade för olika målgrupper och behov.

Senast uppdaterad: 08 maj 2020