Budget, delårsredovisningar och årsredovisningar

Budgeten är kommunens årliga plan över hur mycket pengar kommunen väntas få in och vad pengarna ska användas till. I budgeten bestäms också de mål som ska gälla för kommunens förvaltningar.

Kommunfullmäktige fastställer varje höst kommande års driftskostnadsbudget medan investeringsbudgeten fastställs innan sommaruppehållet. De olika partierna i fullmäktige lämnar in sina förslag till budget. De partier som samarbetar brukar lämna in ett gemensamt budgetförslag.

Budgetbeslutet i kommunfullmäktige är årets viktigaste beslut, eftersom det sätter ramarna för hela kommunens verksamhet. Fullmäktige fördelar närmare 800 miljoner kronor till nämnderna, som i sin tur fattar beslut om den mer detaljerade fördelningen av pengarna. Resterande medel som nämnderna har att förfoga över kommer från riktade statsbidrag och avgifter.

Årsredovisning och delårsredovisning

I årsredovisningen sammanfattar vi hur det går för kommunens ekonomi. Vi redovisar det ekonomiska bokslutet och hur verksamheterna har klarat att uppfylla sina mål under året.

Kommunen och de kommunala bolagen upprättar också en delårsrapport för januari till augusti. Här ser man en avstämning av den ekonomiska utvecklingen samt resultatprognos för hela verksamhetsåret.

Årsredovisning

I årsredovisningen presenteras det senaste årets verksamhet och det ekonomiska resultatet. Årsredovisningen innehåller också en övergripande sammanställning av nämndernas och de kommunala bolagens verksamhet under året.

Genom årsredovisningen kan du få en bra överblick över vad som har hänt i kommunen, vilka utmaningar som finns och vilka satsningar som har gjorts.

Delårsredovisning

Delårsrapporten är en uppföljning av den ekonomiska utvecklingen efter 8 månader och visar den förväntade utvecklingen för året. Delårsrapporten innehåller också en avstämning av hur vi ligger till i förhållande till de mål för ekonomi och verksamhet som kommunfullmäktige lagt fast för året.

Årsredovisning  Delårsredovisning Budget
    Budget 2021
  Delårsredovisning 2020 Budget 2020
Årsredovisning 2019 Delårsredovisning 2019 Budget 2019
Årsredovisning 2018 Delårsredovisning 2018 Budget 2018
Årsredovisning 2017 Delårsredovisning 2017 Budget 2017
Årsredovisning 2016 Delårsredovisning 2016 Budget 2016
Årsredovisning 2015 Delårsredovisning 2015 Budget 2015
Årsredovisning 2014 Delårsredovisning 2014 Budget 2014
Årsredovisning 2013 Delårsredovisning 2013 Budget 2013
Årsredovisning 2012 Delårsredovisning 2012 Budget 2012
Årsredovisning 2011 Delårsredovisning 2011 Budget 2011
Årsredovisning 2010 Delårsredovisning 2010 Budget 2010
Årsredovisning 2009 Delårsredovisning 2009 Budget 2009
Årsredovisning 2008 Delårsredovisning 2008 Budget 2008
Årsredovisning 2007 Delårsredovisning 2007

Senast uppdaterad: 12 januari 2021