Rådgivande organ

I Olofströms kommun finns det flera olika rådgivande organ som driver olika intressen. I de rådgivande organen träffas representanter för olika intressegrupper för att samråda med kommunens politiker och tjänstepersoner.

Funktionsstödsrådet

Det främsta syftet med kommunala funktionsstödsrådet är delaktighet och inflytande för kommunens invånare med funktionsvariationer. De ska genom rådet få möjlighet att ge sitt perspektiv på vissa kommunala frågor som berör målgruppen, både övergripande frågor och för målgruppen specifika intressefrågor.

Ledamöter i kommunala funktionsstödsrådet

Seniorrådet

Det främsta syftet med kommunala seniorrådet är delaktighet och inflytande för kommunens seniorer. Seniorerna ska genom rådet få möjlighet att ge sitt perspektiv på vissa kommunala frågor som berör målgruppen, både övergripande frågor och för målgruppen specifika intressefrågor.

Ledamöter i seniorrådet

Ungdomsrådet

Det främsta syftet med kommunala ungdomsrådet är delaktighet och inflytande för kommunens ungdomar. De ska genom rådet få möjlighet att ge sitt perspektiv på vissa kommunala frågor som berör ungdomar, både övergripande frågor och för målgruppen specifika intressefrågor.

Ledamöter i ungdomsrådet

Senast uppdaterad: 26 oktober 2020