Renhållningstaxa

Varje kommun är enligt Miljöbalken skyldig att svara för omhändertagande av hushållsavfall. Kommunens avfallshantering regleras i miljöbalken, avfallsförordningen samt kommunens renhållningsföreskrifter. Olofströms kommun har uppdragit åt Västblekinges Miljö AB att svara för kommunens åliggande enligt denna paragraf.

Renhållningstaxa, VMAB

Senast uppdaterad: 30 december 2020