Säkra din vardag med Civilförssvarsföreningen

80 % av alla allvarligare olycksfall inträffar hemma eller på fritiden. Du både kan och måste göra en hel del för att undvika att du eller dina närstående råkar illa ut i onödan. Civilförsvarsförbundet ger dig viktiga verktyg. Jobbet måste du göra själv.

Utbildningar
Civilförsvarsförbundet erbjuder ett antal kostnadsfria kurser som ger dig kunskaper du har nytta av hela livet. Kursens längd och innehåll väljer ni själva. Vi vänder oss till alla grupper på mist 12 personer. Ta kontakt med oss så kan vi berätta mer, vi målgruppsanpassar våra utbildningar.

Nu kan vi erbjuda Hjärtlung räddning (HLR) kostnadsfritt igen. Det ingår i ett paket om totalt 4 timmar bestående av följande:

  • ”72 timmar” (som vi alltid börjar med, tid 1 tim)
  • ”Första hjälpen” (Tid 1,5 tim)
  • ”HLR” Hjärtlung räddning  (Tid 1.5 tim)

Säkrare barn (1 timme)
Kursen säkrare barn syftar till att deltagarna ska få kunskap om hur olycks- och skadebilden ser ut för ban i åldrarna i åldrarna 0-6 år och och vad som kan göras för att förebygga skador.

Undervisningen ska ge deltagarna möjlighet att använda och utveckla kunskaper och redskap för att själva göra en risk och sårbarhetsanalys utifrån egna förhållanden samt vidta lämpliga åtgärder.

Säkrare seniorer (1 timme)
Kursen Säkrare seniorer syftar till att deltagarna ska få kunskap om hur olycks- och skadebilden se ut för personer i åldrarna 65+ och vad som kan göras för att förebygga skador.

Undervisningen ska ge deltagarna möjlighet att använda och utveckla kunskaper och redskap för att själva göra en risk och sårbarhetsanalys utifrån sina egna förhållanden samt vidta lämpliga åtgärder.

72 timmar, (1 timme)
Kursen 72 timmar syftar till att ge deltagarna stärkt förmåga att själv hantera konsekvenserna av en kris och tillgodose grundläggande behov som mat, vatten, värme och information och ge deltagarna ökad kunskap om främst kommunens krisberedskap.

72 timmar + Fördjupning/praktisk tillämpning (1 timme)
Fördjupning av innehållet i grundkursen 72 timmar

Extra timme (1 timme)
Tillval om man önskar utökad tid inom vald utbildning

Senast uppdaterad: 20 juni 2016