Samhällsorientering för nyanlända

Kommunen är enligt lag skyldig att anordna samhällsorienteringe för nyanlända dvs personer med uppehållstillstånd på grund av flyktingskäl eller skyddsbehövande samt för medborgare utanför EU. Samhällsorienteringen är på minst 60 timmar och ska vara på modersmålet, om det är möjligt.

Olofströms kommun samarbetar med övriga kommuner i Blekinge samt med Tingsryd om samhällsorientering. 

Utbildningen innehåller åtta olika områden:

1. Att komma till Sverige.
2. Att bo i Sverige.
3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige.
4. Individens rättigheter och skyldigheter.
5. Bilda familj och leva med barn i Sverige.
6. Att påverka i Sverige.
7. Att vårda sin hälsa i Sverige.
8. Att åldras i Sverige.

I samhällsorienteringen ingår även hälsoinformation som bland annat tar upp kvinnlig och manlig hälsa, 
mödra- och barnhälsovård, kost och motion samt sjukvårdssystemet i Sverige.

Senast uppdaterad: 15 juni 2018