Sammanträdesplaner 2019

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tisdagar kl. 08.30
29 januari, 12 februari (årsredovisning), 12 mars, 19 mars, 2 april, 7 maj, 13 augusti, 3 september, 17 september, 1 oktober (delår), 15 oktober (budget), 26 november


Kommunstyrelsens personalutskott
Fredagar kl. 08.30
1 februari, 15 mars, 12 april, 17 maj, 6 september, 18 oktober, 22 november.


Kommunstyrelsen
Tisdagar kl. 14.00
15 januari, 5 mars (årsredovisning), 9 april, 28 maj, 27 augusti, 24 september, 8 oktober (delår), 19 november (budget kl .9.30), 10 december.


Kommunfullmäktige 
Måndagar kl.19.00, Folkets Hus Olofström
11 februari, 18 mars, 29 april (årsredovisning), 17 juni, 9 september, 21 oktober (delår, skattesats), 2 december.


Kommunrevisionen
Tisdagar kl. 13.00
15 januari, 12 februari, 12 mars, 10 april, 15 maj, 12 juni, 21 augusti, 18 september, 16 oktober, 13 november, 11 december.


Bygg- och trafiknämnden

Onsdagar kl. 14.00
8 januari, 6 februari, 6 mars, 10 april, 15 maj, 12 juni, 21 augusti, 18 september, 16 oktober, 13 november, 11 december.


Socialnämndens arbetsutskott

Onsdagar kl. 13.00
23 januari, 13 februari, 13 mars, 10 april, 8 maj, 5 juni, 14 augusti, 4 september (budget), 9 oktober, 6 november, 4 december.


Socialnämnden

Onsdagar kl. 13.30
9 januari, 27 februari, 27 mars, 24 april, 22 maj, 19 juni, 28 augusti, 25 september (budget), 23 oktober, 20 november, 18 december.


Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

Torsdagar kl.13.00
10 januari (presidie), 7 mars, 2 maj,  5 september, 10 oktober, 15 november (fredag kl. 10) 


Kultur- och fritidsnämnden

Torsdagar kl. 13.30
7 februari, 11 april, 13 juni, 26 september (budget), 31 oktober, 5 december.


Utbildningsnämndens arbetsutskott

Måndagar kl. 13.00 
11 februari, 8 april, 27 maj, 26 augusti, 14 oktober, 25 november.


Utbildningsnämnden

Måndagar kl. 14.00
21 januari, 4 mars, 13 maj, 10 juni, 16 september (budget), 30 september -  nytt datum 7 oktober (budgetsammanträde), Extra nämnd budget 14 oktober kl 10.00, 4 november, 16 december.

Senast uppdaterad: 07 oktober 2019