Sammanträdesplaner

Kommunstyrelsens personalutskott

2021

Fredagar kl. 9.00

 • 15 januari
 • 5 februari
 • 12 mars
 • 16 april
 • 4 juni
 • 3 september
 • 15 oktober
 • 19 november

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2021

Tisdagar kl. 8.30

 • 19 januari
 • 9 februari (års)
 • 16 mars
 • 20 april
 • 4 maj
 • 18 maj
 • 1 juni
 • 17 augusti
 • 7 september
 • 28 september (delår)
 • 12 oktober (budget)
 • 23 november

Kommunstyrelsen

2021

Tisdagar kl.14.00

 • 26 januari
 • 9 mars (årsr)
 • 30 mars
 • 25 maj
 • 24 augusti
 • 21 september
 • 5 oktober (delår, skatt)
 • 9 november (budget 9.30)
 • 7 december

Kommunfullmäktige 

2021

Måndagar kl.19.00

 • 15 februari
 • 29 mars
 • 26 april (årsr)
 • 14 juni
 • 13 september
 • 25 oktober (delår)
 • 29 november (budget)

Kommunrevisionen

2021

Tisdagar kl. 13.00

 • 19 januari
 • 16 februari
 • 16 mars
 • 20 april
 • 18 maj
 • 22 juni
 • 17 augusti
 • 21 september
 • 19 oktober
 • 15 november
 • 16 november
 • 14 december

Bygg- och trafiknämnden

2021

Onsdagar kl. 14.00

 • 13 januari
 • 10 februari
 • 17 mars
 • 14 april
 • 19 maj
 • 16 juni
 • 25 augusti
 • 22 september
 • 20 oktober
 • 17 november
 • 8 december

Utbildningsnämndens arbetsutskott

2021

Måndagar kl. 9.00

 • 25 januari (dialog)
 • 22 mars
 • 24 maj (dialog)
 • 6 september
 • 18 oktober (dialog)
 • 29 november (dialog)

Utbildningsnämnden

2021

Måndagar kl. 9.00

 • 1 mars
 • 19 april
 • 14 juni
 • 20 september (budget)
 • 4 oktober
 • 15 november
 • 13 december

Socialnämndens arbetsutskott

2021

Onsdagar kl 13.00

 • 13 januari
 • 10 februari
 • 17 mars
 • 14 april
 • 12 maj
 • 9 juni
 • 11 augusti
 • 8 september
 • 6 oktober
 • 10 november
 • 8 december

Socialnämnden

2021

Onsdagar kl. 13.30

 • 27 januari
 • 3 mars
 • 31 mars
 • 28 april
 • 26 maj
 • 23 juni
 • 25 augusti
 • 22 september (budget)
 • 20 oktober
 • 24 november
 • 15 december

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

2021

Torsdagar kl. 13.00

 • 21 januari
 • 4 mars
 • 6 maj
 • 2 september
 • 7 oktober
 • 11 november

Kultur- och fritidsnämnden

2021

Torsdagar kl. 13.30

 • 11 februari
 • 15 april
 • 10 juni
 • 23 september (budget)
 • 28 oktober
 • 9 december

Senast uppdaterad: 28 december 2020