Särskild utbildning för vuxna

Särvux vänder sig till dig som är 20 år eller äldre och som vill förbättra dina kunskaper på grundläggande och gymnasial särvux. 
På särvux studerar du i lugn miljö, i små grupper och i din egna takt på egen nivå. 

Lärlingsutbildning inom särskild utbildning för vuxna

Lärlingsutbildningsutbildning inom särskild utbildning för vuxna ska syfta till att ge eleverna 

  • en grundläggande yrkesutbildning 
  • ökad arbetslivserfarenhet 
  • en möjlighet att under en handledares ledning, på en arbetsplats, få kunskaper inom yrkesområdet. 

Lärlingsutbildning kan pågå upp till två år och genomföres med minst 70 % på arbetsplatsen. 

Senast uppdaterad: 02 juli 2019