Särskilt boende

Särskilt boende

När ditt behov av tillsyn eller krav på trygghet och säkerhet inte fungerar i ditt hem finns möjlighet för dig att ansöka om särskilt boende.

Med särskilt boende menas de äldreboenden som kommunen ansvarar för. Kommunen har även ansvar för hälso- och sjukvården samt rehabilitering i dessa boendeformer. På våra boenden finns personal dygnet runt.

Den särskilda boendeformen ansöker du om enligt socialtjänstlagen hos biståndshandläggare och bedöms utifrån aktuellt behov. 

Kommunen försöker så långt det är möjligt att ta hänsyn till  önskemål om specifikt boende.

Särskilt boende finns  i:

  • Kyrkhult, Garvaregården,
  • Olofström, Brännaregården och Västralid
  • Jämshög, Jemsegården, Ekbacken och Ekdungen (korttids- och växelvårdsboende).

Bostadstillägg för pensionärer

Bostadstillägg är ett tillägg till din pension som du kan få för att betala ditt boende. Bostadstillägget är skattefritt .

Senast uppdaterad: 28 juni 2019