Särskilt boende vid psykisk funktionsnedsättning

Särskilt boende är en boendeform där det finns personal tillgänglig under hela dygnet som kan ge stöd och hjälp. Särskilt boende är en insats för dig som har ett omfattande psykiatriskt omvårdnadsbehov till följd av en psykisk funktionsnedsättning. Du ska ha sådana svårigheter att klara vardagliga funktioner så att insatser som ges i hemmet inte är tillräckligt.

Hur gör jag för att ansöka?

Ansökan görs till socialsekreterare inom socialpsykiatri, ansökan kan göras muntligen men även skriftligen via ansökningsblankett.

Senast uppdaterad: 17 maj 2019