Särskolan

Särskolan

Särskola är en egen skolform med specifika kursplaner och betygskriterier för elever som bedöms att inte kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav pågrund av en utvecklingsstörning. Olofströms kommun har som mål att undervisning av elever från grundskolan och grundsärskolan sker tillsammans, dvs. att eleven i möjligaste mån får sin undervisning i ordinarie klass på den skola eleven bor närmast. 

Undervisningen organiseras varierande, beroende på stadium. I årskurserna 1 – 6 sker undervisningen oftast både i ordinarie klass och enskilt och/ eller i liten undervisningsgrupp. Då går eleven på den skola den hör till geografiskt. I årskurserna 7- 9 går grundsärskolans elever på Högavångskolan. Det finns även särskild undervisning för vuxna, Särvux.

Senast uppdaterad: 18 oktober 2018