Sekretess

Alla som arbetar inom hälso- och sjukvården har tystnadsplikt. Det betyder att ingen får lämna ut uppgifter om

  • dig
  • din sjukdom 
  • din behandling
  • din privata situation utan att du själv har godkänt det

Att bryta mot tystnadsplikten och sekretesslagen är straffbart.
I vissa fall kan dock annan lagstiftning häva socialtjänstens sekretess till exempel för att skydda barn.          

Tystnadsplikten gäller både inom offentlig och privat vård 
Den gäller all personal verksam inom hälso- och sjukvården, även studenter och städpersonal, oavsett om de har direkt eller indirekt kontakt med patienter. Den gäller också för tolkar och översättare som arbetar på uppdrag inom hälso- och sjukvården. 

Det är bra om du berättar för vårdpersonalen vem de får lämna ut uppgifter till, till exempel en anhörig eller närstående som ringer och vill veta hur du mår. 

Inom sjukvården gäller samma sekretesskydd för alla patienter och oberoende av om du har rätt att vistas i Sverige eller inte.

Senast uppdaterad: 25 november 2016