Sittande flicka, Carl Eldh 1914

Aniaraparken, brons
(Norrköpings museum, brons)
(Riksförbundet för Bildande Konst, brons)

Figuren har ren klassisk form och en originell komposition med de rakt utsträckta benen. Figuren är inspirerad av romersk konst.

Källor: Asplund, Carl: Carl Eldh, 1943 samt intervju med konstpedagog Görel Törnblom Sydöstran 7 juli 2005.

Senast uppdaterad: 26 augusti 2016