Skoldatateket

Skoldatateket

Skoldatateksverksamhet innebär att kommunen organiserar en övergripande verksamhet som ansvarar för och arbetar med IT och specialpedagogik för elever i behov av särskilt stöd.

Skoldatatekens syfte är att:

  • vara en naturlig del i kommunens elevstöd 
  • medverka till att stimulera och utveckla inkluderande lösningar för elever i behov av särskilt stöd så att de blir delaktiga i sitt lärande 
  • ge skolpersonal en fördjupad specialpedagogisk kompetens om hur man med hjälp av IT-baserade verktyg kan skapa stimulerande lärandesituationer för elever i behov av särskilt stöd 
  • erbjuda skolpersonal möjlighet att prova alternativa verktyg och pedagogisk programvara före inköp 
  • utvärdera nyheter och sprida information om IT i lärandet för målgruppen
  • samverka med berörda intresseorganisationer och föräldrar samt Specialpedagogiska skolmyndigheten, Skolverket samt vid behov med landstingens hjälpmedelverksamhet. 

Senast uppdaterad: 23 september 2016