Skolskjuts

Olofströms kommun erbjuder skolskjuts till de elever som är berättigade till det enligt skolskjutsreglementet . Skolskjutsreglementet finns längre ner under dokument. Det är avståndet mellan hemmet och skolan som avgör om barnet har rätt till skolskjuts, skolskjuts ordnas till skola inom vars upptagningsområde eleven bor. Väljer föräldrarna att låta eleven i en annan skola är det föräldrarnas ansvar att eleven kommer från och till skolan. Skolskjuts gäller ej till och från fritids.

Tänk på att förändringar vid byte av stadie kan innebära att eleven inte längre är berättigade till skolskjuts. Det kan även innebära byte av hållplats eftersom avstånden höjs när elev börja i 4:an och 7:an.

Ansök om skolskjuts, gäller grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola, via våra E-tjänster

Nu är E-tjänsten för ansökan om skolskjuts igång. Här kan du ansöka om skolskjuts vid nyinflyttning, flytt inom kommun, skolskjuts vid växelvis boende, skolskjuts vid skolval eller skolskjuts på grund av särskilda skäl. Du loggar in med ditt bankid, fyller i uppgifterna och det skickas direkt till skolskjutsansvarig. Logga in via nedanstående länk:

https://etjanster.olofstrom.se/  

Elevresa för elever som går i gymnasiet 

Elever som går i gymnasiet måste ha minst 6 km från folkbokföringsadress till skolan för att vara berättigad till elevresa. Ansökan måste alltid göras inför 1:a året. Gäller elever som söker till Nordenbergsskolan och gymnasieskolor i andra kommuner. 

Blankett finns längst ner.

Information

Våra entreprenörer för skolskjuts är:

Bergkvara Buss nås under skoltid på telefonnummer 076-762 98 72

Morgonturerna för 683, 684, 686, 687 och 689 finns längre ner samt på www.blekingetrafiken.se  

Telepass: olofstrom@telepass.se     telefonnummer: 0454-91919 (Trafikplanerare)    Växeln öppen Måndag-Fredag 06.30-16.30

Telepass fordon till följande skolor:

Kyrkhults skola/Brännaregårdsskolan, telefonnummer 0739-423005  (Bussamordnare)

Kyrkhults skola/ Brännaregårdsskolan, telefonnummer 0739-423004

Jämshögs skola/Gränums skola, telefonnummer 0739-423030

Brännaregårdsskolan/Högavångsskolan, telefonnummer 0739-423002

Skolskjuts linjetrafik

Samtliga linjer som går i skolskjuts 683, 684, 686, 687 och 689 är öppna för allmänheten. Betalning sker enligt Blekingetrafikens biljettpriser. Information om biljetter, tidtabeller och priser finns på www.blekingetrafiken.se   

Barn under 7 år åker gratis på Blekingetrafikens bussar och behöver ingen biljett.

Information om busskort

För elever som är berättigade till busskort skickas dem hem till folkbokföringsadressen om det inte angetts annan adress, gäller vid ny skolskjutsansökan.

Elev som redan har ett grönt busskort, spara busskortet, det ska återanvändas och inför varje nytt läsår fylls det på med skolbiljetter. Tappas busskortet eller det slutar fungera kontakta ni respektive skolassistent på respektive skola.

Gäller det busskort för färd till gymnasieskola i annan kommun kontaktar ni skolskjutsansvarig.

Skolskjuts för elever som slutar senare än 14:35 gäller måndag, tisdag och torsdag

Elever vid Högavångsskolan och Nordenbergsskolan har möjlighet att åka med skolskjuts hem 16:05 från Resecentrum i Olofström.

687 avgår mot Kyrkhult och Farabol, Telepass möter upp vid Kyrkhults skola ca 16:15 för elever som ska vidare mot övriga ställen

Telepass, mindre bussar, avgår mot  Biskopsmålavägen, S Kullanvägen, Svängstavägen, Ljusarydsvägen, Gränums skola med flera ställen.

Eftersom elevantalet är olika från gång till gång är det svårt att säga hur Telepassbussarnas turer ser ut, dem kör efter de elever som finns på plats.

Skolskjuts vid växelvis boende

Elev som bor växelvis hos respektive vårdnadshavare har rätt till skolskjuts om kraven enligt skolskjutsreglementet uppfylls, se sidan 5. ansökan om skolskjuts vid växelvis boende ska göras inför varje nytt läsår senast utgången av april.

 

Morgonturer 2020/2021 linje 683-689
Hemturer linje 683-687
Ansökan om skolskjuts (Grundskola)
Ansökan om elevresa (gymnasiet) till gymnasieskola i annan kommun
Ansökan om elevresa (gymnasiet) till Nordenbergsskolan
Information om växelvis boende (grundskolan)
Ansökan om skolskjuts vid växelvisboende (grundskolan) 
Inspektionskvitto - behövs vid förbeställda turer (buss 682)

 

 

Senast uppdaterad: 14 oktober 2020