Skolskjuts

Olofströms kommun erbjuder skolskjuts till de elever som är berättigade det. Det är avståndet mellan hemmet och skolan som avgör om barnet har rätt till skolskjuts, skolskjuts ordnas till skola inom vars upptagningsområde eleven bor. Väljer föräldrarna att låta eleven gå i en annan skola är det föräldrarnas ansvar att eleven kommer från och till skolan.

NYHET! Från och med höstterminen kan elever i förskoleklass, som uppfyller reglerna i skolskjutsreglementet, ansöka om skolskjuts. Är ditt barn som ska börja förskoleklass berättigat till skolskjuts får ni hem en skolskjutsansökan i brevlådan.

Skolskjuts och elevresor (gymnasieelever) 2017/2018

Ingen information om skolskjutsarna skickas hem.

Vi har följande linjetrafik:

684 trafikerar Rönhult - Vilshult – Johanneslund – Kyrkhult – Olofströms Resecentrum

686 trafikerar Röan – Stationsvägen – Gränum – Hässlehultsvägen – Jämshögs skola – Olofströms Resecentrum

687 trafikerar Farabol – Björkefall – Kyrkhults skola – Källeboda – Olofströms resecentrum

Elever som bor utmed dessa turer hittar tidtabeller på www.blekingetrafiken.se

Vi har följande skolskjutslinjer internt i Olofström:

683 trafikerar Oredslund – Ekerydsskolan – Brännaregårdsskolan

689 trafikerar Lönsbodav – Stenblocksv – Vilshultsv – Smålandsg - Jämshögsv/Vassliden – Ekerydsskolan – Brännaregårdsskolan.

689 går endast som morgontur. Hemturen körs av taxi.

Tider och hållplatser se www.olofstrom.se/skolskjuts  se dokument: Skolskjutsinformation inför läsåret 2017/2018

OBS! 683 och 689 endast för skolskjutsberättigade elever.

Kontaktperson på Bergkvara buss är Aage Agewall 076-7629872

Elever som inte berörs av ovanstående turer åker taxi och kontaktar taxi för information.

Taxis telefonnummer för information är 0454-920 80

BUSSKORT till gymnasieelever som väljer annan gymnasieskola än Nordenberg och dagpendlar. Ni är välkomna att hämta ert busskort på utbildningskontoret, Kommunhuset, fr.o.m. måndagen den 14 augusti.

Skolskjutsberättigade elever som går på skolorna i Olofström får åka buss till skolan utan busskort de första dagarna. Busskorten delas ut på skolan under första skolveckan.

Ansökan om skolskjuts
Information om växelvis boende (grundskolan)
Ansökan om skolskjuts vid växelvisboende (grundskolan) 
Inspektionskvitto - behövs vid förbeställda turer (buss 682)
Skolskjutsinformation inför läsåret 2017/2018
Information angående elevresor (gymnasiet) inför läsåret 2017/2018
Information till dig som ska gå gymnasiet i annan kommun och pendlar

Senast uppdaterad: 19 april 2018