Skydd- och säkerhetsarbete

Skydd- och säkerhetsarbete

Risk- och sårbarhet i samhället ska ses över en gång per mandatperiod. Analysen ska omfatta risker som kan förutses och hanteras i hela samhället. Grunden är att samhället ska kunna fungera vid en extraordinär händelse och ge det skydd som kan ges. Det är också viktigt att notera att var och en av oss har ett eget ansvar att planera för överlevnad i minst 72 timmar.

Handlingsprogram

Varje kommun ska ha ett handlingsprogram som beskriver hur kommunen ska arbeta vid olyckor. Programmet ska redovisa de risker som kommunen kan utsättas för och hur kommunen arbetar för att hantera dem.

För Olofströms kommun gäller det program som tagits fram av Räddningstjänsten i Västra Blekinges förbundsdirektion. Programmet gäller för alla kommuner som ingår i förbundet.

I förbundet ingår:

  • Olofströms kommun
  • Sölvesborgs kommun
  • Karlshamns kommun

Räddningstjänsten Västra Blekinges handlingsprogram 2015–2018

Senast uppdaterad: 16 december 2020