Protokoll

Protokoll från socialnämnden 2019 Datum
Protokoll 2019-09-25
Protokoll 2019-08-28
Protokoll 2019-06-19
Protokoll 2019-05-22
Protokoll 2019-02-27
Protokoll 2019-01-09

 

Protokoll från socialnämnden 2018 Datum
Protokoll 2018-12-12
Protokoll 2018-11-21
Protokoll 2018-10-24
Protokoll 2018-09-26
Protokoll 2018-08-29
Protokoll 2018-06-13
Protokoll 2018-05-23
Protokoll 2018-03-28
Protokoll 2018-02-28
Protokoll  2018-01-31

 

Protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2018 Datum
Protokoll 2018-11-07
Protokoll 2018-10-10
Protokoll 2018-09-26
Protokoll 2018-09-12
Protokoll 2018-07-03
Protokoll 2018-08-01

 

Senast uppdaterad: 27 september 2019