Socialnämnden

Socialnämnden

På denna sida finns det bl.a. uppgifter om aktuella sammanträdesplaner och information om samtliga ledamöter och ersättare i Socialnämnden under 2019-2022

Socialnämndens arbetsutskott 2019

Onsdagar kl. 13.00

23 januari, 13 februari, 13 mars, 10 april, 8 maj, 5 juni, 14 augusti, 4 september (budget), 9 oktober, 6 november, 4 december.


Socialnämndens sammanträden 2019

Onsdagar kl. 13.30

9 januari, 27 februari, 27 mars, 24 april, 22 maj, 19 juni, 28 augusti, 25 september (budget), 23 oktober, 20 november, 18 december.


Socialnämnden ansvar för följande verksamheter:

  • Vård och omsorg om äldre och funktionshindrade enligt socialtjänstlagen och hälso-och sjukvårdslagen
  • Omsorg om funktionshindrade enligt lagen om särskilt stöd och service för vissa funktionshindrade
  • Individ och Familjeomsorgen
  • Arbetsmarknadsåtgärder
  • Konsumentverksamhet
  • Invandrar, flyktingverksamhet och tolkförmedling
  • Tillsyn enligt alkohollagen
  • Psykiatriverksamhet
  • Bostadsanpassning

 

Socialnämndens ordinarie ledamöter 2019-2022:
Miroslav Milurovic S, ordförande
Telefon: 076-7912552
Yvonne Andreasson S, 1:e vice ordf
Patrik Krupa M, 2:a vice ordförande
 
Ledamöter:
Fredrik Svensson S
Siw Henriczon S
Annika Lande V
Christina Gustafsson KD
Bengt-Olof Nilsson C
Agneta Andreasson C
Max Nielsen SD
Linda Röman SD
 
Ersättare:
Nedjo Diljkan S
Ola Claesson S
Sammy Gunnarsson S
Sofie Kjellberg S
Bertil Thomasson C
Lena Johnsson Parkkinen C
Monica Carlsson M
Pia Freij SD
Tommy Holmgren SD
Rolf Gustavsson V
Marita Orvegren S

Senast uppdaterad: 31 oktober 2019