Socialnämnden

Socialnämnden

På denna sida finns det bl.a. uppgifter om aktuella sammanträdesplaner och information om samtliga ledamöter och ersättare i Socialnämnden under 2019-2022

Presidium 2019-2022

Miroslav Milurovic S, ordförande, telefon: 076-791 255 2

Yvonne Andreasson S, 1:e vice ordf, telefon: 070-647 790 6

Patrik Krupa M, 2:a vice ordförande , telefon: 073-357 202 3

Ledamöter i socialnämnden


Socialnämnden ansvar för följande verksamheter:

  • Vård och omsorg om äldre och funktionshindrade enligt socialtjänstlagen och hälso-och sjukvårdslagen
  • Omsorg om funktionshindrade enligt lagen om särskilt stöd och service för vissa funktionshindrade
  • Individ och Familjeomsorgen
  • Arbetsmarknadsåtgärder
  • Konsumentverksamhet
  • Invandrar, flyktingverksamhet och tolkförmedling
  • Tillsyn enligt alkohollagen
  • Psykiatriverksamhet
  • Bostadsanpassning

Senast uppdaterad: 28 december 2020