Socialt och ekonomiskt stöd

Socialt och ekonomiskt stöd

Här hittar du information om olika former av rådgivning och vägledning som Olofströms kommun erbjuder dig som invånare.

Det finns flera sätt att få vägledning i konsumentfrågor. Budget- och skuldrådgivningen erbjuder kostnadsfritt råd, stöd och information till alla som bor i kommunen. Om du hamnat i ekonomiska svårigheter kan vi hjälpa dig att se över din ekonomi samt lägga upp en budget. Vi erbjuder också konsumentvägledning i enklare form. Hos konsumentvägledningen kan du få allmän information kring konsumenträtt samt vägledning i ditt ärende. 

Individ- och familjeomsorgen erbjuder stöd för anhöriga till personer med missbruks- eller drogproblem. Som anhörig är du välkommen att kontakta oss för att få t ex samtalsstöd. 

Senast uppdaterad: 17 september 2015