Solenergi

Kommunerna och Länsstyrelsen i Blekinge har tagit fram en solkarta för Blekinge. I solkartan kan du söka på din egen adress för att se dina förutsättningar för att producera solenergi.  Ditt hus kommer att visas som i en värmekamera där de mörkröda ytorna har mest solinstrålning, medan de blåa ytorna har dålig solinstrålning. De mörkröda ytorna på huset är därför den bästa placeringen för solceller eller solfångare. "Solkartan för Olofström" hittar du här. Har du frågor går det bra att kontakta kommunens energi- och klimatrådgivare.

 

För att få installera solenergianläggningar krävs ibland bygglov. Reglerna kan skilja sig från kommun till kommun. I Olofströms kommun behövs inget bygglov för solcellsanläggningar som följer takets lutning. Kontakta däremot kommunens byggnadskontor om du skulle vilja ha en annan lutning än takets eller till exempel vill sätta dina paneler på marken eller husfasaden. Byggnadskontoret kan nås på telefon 0454-931 32 eller e-post bn@olofstrom.se.

När det pratas om solenergi är det främst två begrepp som menas; solvärme och solel. För solvärme används solfångare som tar upp värmen från de inkommande solstrålarna och för värmen vidare till fastigheten med hjälp av vatten. Vill man istället producera  el sätter man upp solcellspaneler som genererar el från solens strålar. Generellt sett sägs det att solinstrålningens effekt är 1000 Watt per kvadratmeter och år i Sverige.

Senast uppdaterad: 18 juni 2020