Specialpedagog

Övergripande specialpedagogers uppdrag

  • Att verka för att elever i svårigheter får det stöd de behöver på individ-, grupp- och organisationsnivå så att de utifrån sina förutsättningar kan delta och utvecklas i verksamheten
  • Att arbeta med tidiga, förebyggande och inkluderande insatser
  • Att utreda, påverka och utvärdera det särskilda stödet i verksamheten
  • Att ingå i lokalt elevhälsoteam, samt i central specialpedagoggrupp
  • Att vara en kvalificerad samtalspartner i specialpedagogiska frågor
  • Det finns en övergripande Specialpedagog på varje skola

Specialpedagog med vidareutbildning inom tal och språk samt hörsel

Från förskoleklass träffar jag elever som behöver stimulans i sin tal- och språkutveckling. Mitt arbetsområde är hela kommunen. 

Flera av eleverna jag träffar har tidigare haft kontakt med landstingets logoped som vid behov överför kontakten till mig då barnen börjar förskoleklass.  Även föräldrar och pedagoger som funderar över något barn kring tal-o språk kan kontakta mig.  
Det gäller ofta uttal men även hur barnet/eleven kan använda sitt språk, ex begrepp, grammatik samt kunna beskriva och förklara. 

I mitt ansvarsområde ingår även barn/elever 1 - 16 år med hörsel-nedsättning i Olofströms kommun. Tjänsten innefattar pedagogisk rådgivning samt anpassning av ljudmiljön. Jag har kontinuerlig kontakt med barnen och ungdomarna med hörapparat/teknik. I tjänsten ingår även planering och genomförande av kompisträffar/ungdomsträffar  för elever med hörapparat tillsammans med övriga kommuner och landstinget i Blekinge.

Senast uppdaterad: 23 januari 2018