Statistik

 

Areal

Kommunens totala areal är 413,42 km², varav landareal är 389,76 km² och 23,66 km².

Den mark som kommunen direkt äger, dvs exklusive vad de kommunala bolagen äger, ligger på 2187 ha. Av dessa 2187 ha är 1572 ha produktiv skogsmark och 90 jordsbruksmark (inklusive den skogsmark respektive jordbruksmark som finns i naturreservat på den kommunägda marken).

Övrig fördelning - grovt uppskattat - är enligt följande:

  • Detaljplanerade områden med mångfunktionell bebyggelse utgör ca 473 ha av kommunens mark. I mångfunktionell bebyggelse ingår bland annat bostäder, idrottsanläggningar, handel, gata, park och enklare verksamheter som kan kombineras med bostäder och handel.
  • Detaljplanerade områden för industri utgör ca 50 ha av kommuns mark. Här ingår bland annat verksamheter och industrier som inte bör kombineras med bostäder och handel.

Uppgifterna baserar sig på de uppgifter kommunen hade december 2020.

Befolkning

Siffrorna nedan anger antalet invånare i kommunen per den 31 december för respektive angivet år.

1985: 15 017
1990: 15 054
2000: 14 005
2001: 13 803
2002 :13 637
2003: 13 541
2004: 13 524
2005: 13 391
2006: 13 355
2007: 13 198
2008: 13 167
2009: 13 102
2010: 12 988
2011: 12 876
2012: 12 896
2013: 12 902
2014: 13 031
2015: 13 170
2016: 13 417
2017: 13 482
2018: 13 516
2019: 13 426

Befolkningsantalet uppdateras vanligtvis i mars varje år när Skatteverket fastställt invånarantalet i respektive kommun.

Senast uppdaterad: 11 januari 2021