Stipendier

Stiftelser (fonder) som förvaltas av Olofströms kommunstyrelse 


Stiftelsen Granfors fond 
Kapital: December 2007 kronor 130.000:- 
Ändamål: Stipendier till elever som slutar grundskolan med bäst betyg. 

Stiftelsen Jöran och Magdalena Öllers fond 
Kapital: December 2007, kronor 706.000:- 
Ändamål: Bidrag till drift av elevhemmet på Jämshögs folkhögskola. Återstående del av avkastning på kapitalet fördelas av utbildningsnämnden och socialnämnden till enskilda elever eller andra behövande, som bedöms ha extra behov av stöd och stimulans. Bidrag får endast täcka behov som ej tillgodoses med utdebiterade medel. 
Ansökan: kan lämnas under hela året. Bidrag betalas ut så snart en aktivitet eller inköp har verkställts eller beslutats i Utbildningsnämnden och/eller Socialnämnden. 

Stiftelsen Sven Carlssons fond 
Kapital: December 2007, kronor 119 000:- 
Ändamål: Stipendier till musikbegåvad ungdom (12-24 år), vilken genom musikstudier eller hobby ägnar sig åt klassisk musik med huvudvikt lagd på 1600-1800-talsmusik. 
Utbildningsnämnden lämnar förslag till kommunstyrelsen på stipendiater. 
Utdelning sker till de elever som musikskolan anser aktuella. Personer utanför skolan kan söka och bedöms även de av musikskolans personal. Personer utanför skolan skickar ansökan till: Stiftelsen Sven Carlsson fond, Olofströms kommun, box 302, 29324 Olofström 

Senast uppdaterad: 08 oktober 2015