Stöd och omsorg

Om du blir sjuk ska du ringa till vårdcentralen.
Då kan de tala om för dig vad du ska göra.
De säger om du måste åka till akuten,
eller så får du tid hos distriktsläkaren.

Eller så talar de om för dig vad du kan
göra själv för att bli frisk.

Vårdcentralen har telefonnummer 73 31 00

Vi på kommunen kan ge
omsorg, vård, stöd och service
till äldre och funktionshindrade i kommunen.

Biståndet ges efter särskild prövning.

Vi kan till exempel hjälpa till med:

- hemtjänst

- anpassat boende för äldre och funktionshindrade

- trygghetslarm

- avlastning i olika former

- matutdelning

- färdtjänst

Alla som bor i Olofström kan få hjälp om man har problem.

Om man behöver pengar kan man söka socialbidrag.

Ibland behöver barn och ungdomar extra stöd. Då kan kommunen hjälpa till.

Även föräldrar kan få hjälp om de behöver det.

Behöver man hjälp ringer man socialförvaltningen
de har telefonnummer 0454- 932 10

Senast uppdaterad: 27 april 2015