Stöd till barn och vuxna

Stöd till barn och vuxna

Barn- och vuxenenheten gör utredningar för att kunna göra en analys av barns- och vuxnas behov. Utredningar kan leda fram till olika insatser/åtgärder som beviljas utifrån socialtjänstlagen.              

Du kommer i kontakt med socialsekreterare via socialförvaltningens reception.

Barn som far illa

Ett övergrepp kan till exempel vara barnmisshandel eller sexuella övergrepp. Det finns de barn som växer upp med föräldrar som inte klarar av att ta hand om sina barn av olika orsaker. Bland annat kan föräldern lida av en psykisk sjukdom eller ett missbruk. I Sverige är det kommunernas socialtjänst som har det yttersta ansvaret för alla barn och ungdomar, och som ska ge stöd och hjälp till barn och familjer som på olika sätt har det svårt.

Konsultation

Anmälan kan också ske efter konsultation med personal på avdelningen. Ring i så fall barn- och vuxenenheten och beskriv din oro för barnet sedan tas beslut om anmälan. En konsultation kan göras utan att barnets identitet avslöjas. Detta kan både privatpersoner och myndigheter göra.

Jour 

(Socialjour, Sociala jouren)

Du kan nå oss varje vardag under kontorstid.

Utanför kontorstid når du socialtjänsten via socialnämndens ordförande Miroslav Milurovic, tel 076-7912552, 1:e vice Ordf Yvonne Andreasson, tel 070-6477906

Senast uppdaterad: 02 augusti 2018