Stöd till familj och barn

Stöd till familj och barn

Socialförvaltningen ger bland annat föräldrastöd samt ger stöd i familjerättsliga frågor. Vi erbjuder även stöd för personer som är utsatta för våld i nära relationer samt familjerådgivning. 

Hit ringer du om du:

  • Behöver hjälp och stöd och vill göra en ansökan
  • Vill göra en anmälan då du känner oro för ett barn som inte är ditt eget. Privatpersoner kan göra anmälan anonymt, myndigheter har anmälningsplikt och får inte vara anonyma.

Senast uppdaterad: 21 oktober 2019