Synpunkter och svar

Publicerade svar på klagomål & synpunkter

Utbildningsförvaltningen svarar men publicerar inte alla inkomna klagomål och synpunkter offentligt på webben.

2021

 • 2021
  2021-01-25
  Annan barnomsorg än förskola
  Utbildningsförvaltning
 • 2020

 • 2020
  2020-08-04
  Förlänga en kurs
  Utbildningsförvaltning
 • 2020
  2020-07-23
  Bilar kör av misstag på gång och cykelväg vid Halen, mellan parkering och kanotuthyrning
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2020
  2020-07-21
  Sopdumpning Villavägen Videvägen
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2020
  2020-07-20
  Soptömning vid Orsjöns badplats
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2020
  2020-07-19
  Önskar hopptorn vid Aborresjön
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2020
  2020-07-15
  Skymd sikt och kollisionsrisk i korsning Rådjursvägen - Järnvägsgatan
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2020
  2020-07-10
  Asfalt saknas vid övergångställe på Rösjövägen
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2020
  2020-07-08
  Vägen utanför Vårdcentralen, Rösjövägen, är i dåligt skick
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2020
  2020-07-02
  Vattenskotrar körs med hög hastighet i sjön Halen trots förbud
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2020
  2020-06-30
  Träd och buskar som hänger ut över vägen på Ljungrydavägen i Jämshög
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2020
  2020-06-24
  Brunnslock från rondellen Östra Storgatan - Bredgatan som låter när bilarna kör över
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2020
  2020-06-23
  Önskan om gång- och cykelväg mellan Kylinge och Olofström
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2020
  2020-06-21
  Träd och buskar som hänger ut över vägen på Ljungrydavägen i Jämshög
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2020
  2020-06-20
  Hög hastighet på Oredslundsvägen och önskan om genomfart
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2020
  2020-06-20
  Gräset längst Oredslundsvägen behöver klippas
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2020
  2020-06-14
  Getingar på Kyrkhults badplats
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2020
  2020-06-14
  Cykelpumpen i Jämshög är ur funktion
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2020
  2020-05-26
  Ändra hastighet till 40 vid övergångsstället till Maxi, Östra Ringvägen
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2020
  2020-05-22
  Personer sitter för tätt utanför biblioteket
  Kultur- och fritidsförvaltning
 • 2020
  2020-05-21
  Vägen ner mot Käringhejan är i dåligt skick
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2020
  2020-05-14
  Halenvägen är i dåligt skick
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2020
  2020-05-12
  Besöksförbud utomhus på äldreboende
  Socialförvaltning
 • 2020
  2020-05-12
  Halenvägen är i dåligt skick
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2020
  2020-05-06
  Andra lås på grindarna vid Storlekplatsen. samt önskemål om lekplats på Oredslund
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2020
  2020-04-25
  Fråga om bygglov vid bygge av staket eller plank
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2020
  2020-04-22
  Förbättring vid korsning Nedre Brogatan - Petreplan
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2020
  2020-04-21
  Svårt att komma i kontakt med med vårdcentralen
  Socialförvaltning
 • 2020
  2020-04-15
  Tätningsring saknas till lyktstolpe 0004 på Oredslundsvägen
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2020
  2020-04-15
  Offentligt wifi för medborgarna i rådande Corona-situation.
  Kommunledningsförvaltning
 • 2020
  2020-04-14
  Elever som går i gymnasieskola i annan kommun önskar matbidrag/matkupong
  Utbildningsförvaltning
 • 2020
  2020-04-13
  Dåligt uppmärkt led kring Fritzatorpet - Olsarundan
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2020
  2020-04-13
  Fåglebodavägen i behov av hyvling
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2020
  2020-04-10
  Beröm över lekplats
  Kommunledningsförvaltning
 • 2020
  2020-03-30
  Överförmyndarverksamhetens hantering av ärende
  Kommunledningsförvaltning
 • 2020
  2020-03-27
  Trasig träbro bakom gamla tegelskolan i Jämshög
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2020
  2020-03-27
  Ekonomiskt bistånd
  Socialförvaltning
 • 2020
  2020-03-24
  Tillgänglighet och säkerhet på Bygatan, Kyrkovägen, Pehr Thomassons väg och kyrkogården i Jämshög
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2020
  2020-03-18
  Förbättring av linjemarkeringar på parkeringen Bredgatan utanför gulan
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2020
  2020-03-18
  Bilkörning på skolgården
  Utbildningsförvaltning
 • 2020
  2020-03-13
  Bilar kör på gång- och cykelbanan mellan Plommonvägen - Vinbärsvägen
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2020
  2020-03-12
  Behov av bänkar längs med nya cykelvägen vid Holjeskolan samt önskemål om sänkning av hastighet på Karlavägen.
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2020
  2020-03-11
  Potthål i korsningen De Ungas väg - Boafallsvägen i Jämshög
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2020
  2020-03-09
  Dålig sikt vid fryshus korsningen Ripvägen-Renvägen.
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2020
  2020-03-07
  Delar av Rislyckevägen- Snärjevägen körs sönder av tunga timmerbilar
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2020
  2020-02-06
  Svag gatubelysning vid övergångsställen
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2020
  2020-02-05
  Önskemål om att få en hundrastgård i Vilboken
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2020
  2020-01-28
  Öppen vägbom vid skogsbrynet Gärdsvägen in till naturreservatet
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2020
  2020-01-27
  Grus i skateparken
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2020
  2020-01-27
  Hal gång- och cykelbana från Olofström till Jämshög och efter Motorcrossbanan i Jämshög
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2020
  2020-01-26
  Låg gatubrunn på Källvägen i Kyrkhult
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2020
  2020-01-23
  Hål i gatan på Prästgårdsvägen i Kyrkhult
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2020
  2020-01-23
  Hög hastighet genom centrum i Olofström
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2020
  2020-01-22
  Holjebadets prissättning
  Kultur- och fritidsförvaltning
 • 2020
  2020-01-08
  Önskemål om parkering för rörelsehindrade bakom PROs lokaler
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2019

 • 2019
  2019-12-12
  Riksväg 15 översvämmas på vägen mot Vilshult och ökar risken för olyckor
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2019
  2019-12-05
  Gatubelysning ur funktion samt synpunkt på snöröjning på GC-väg mellan Nordenbergsskolan och Oredslund
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2020
  2019-12-04
  Varför tappas Halen på så mycket vatten just nu
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2019
  2019-12-03
  Varför händer inget med belysningen på återvändsgatan mellan Fågelvägen och Holjevägen!
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2019
  2019-12-02
  Önskan om belysning vid gångstigen bakom f.d. Astas närköp uppe på Oredslund
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2019
  2019-11-21
  Höga avgifter från VMAB vid avgiftsbefrielse för sophämtning
  VMAB
 • 2019
  2019-11-20
  Dålig belysning vid Dannfältshallen samt att Blekingeleden etapp Fritzatorpet - Slagesnäs behöver ses över.
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2019
  2019-11-19
  Dålig sikt i korsning mot Jämshög (riktning från Bromölla mot Olofström Jämshög)
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2019
  2019-11-14
  Ökad biltrafik på Pilvägen och risk för olyckor ner mot ån.
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2019
  2019-11-11
  Asfaltera över en bit gräsmatta på Bredgatan, Olofström
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2019
  2019-11-09
  Gångbro vid bussterminalen är i behov av renovering
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2019
  2019-11-08
  Avsaknaden av övergångställe vid nya infarten till Bowlinghallen, korsningen Järnvägsgatan upp mot Halens naturområde.
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2019
  2019-11-04
  Trasig gatubelysning på Hovmansbygdsvägen
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2019
  2019-10-29
  Öppettider Jämshögs bibliotek
  Kultur- och fritidsförvaltning
 • 2019
  2019-10-28
  Saknas gatulampor vid nya infarten till bowlinghallen, stallet och Holje gym
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2019
  2019-10-24
  Trasig gatubelysning på Smultronvägen Trasig gatubelysning på Smultronvägen
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2019
  2019-10-23
  Önskar regelbundna besök med hund på Jemsegården
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2019
  2019-10-23
  Trasig gatubelysning mellan Fågelvägen - Holjevägen
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2019
  2019-10-22
  Hål i vägbana på Lagers väg i Kyrkhult
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2019
  2019-10-20
  Höjd hastighet mellan Rydvägen - Norra Ringvägen i samband med ombyggnad av väg 15.
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2019
  2019-10-15
  Tippat avfall på skogsväg vid Danskasjön i Olofström
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2019
  2019-10-15
  Stor gran som finns att använda i kommunen till jul.
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2019
  2019-10-02
  Gatulampor ur funktion.
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2019
  2019-09-29
  Särskilda papperskorgar för fimpar, tuggummi och snus
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2019
  2019-09-16
  Hög ljudnivå vid vägbula på Industrivägen i Vilshult.
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2019
  2019-09-14
  Klagomål på tider för vattengympadeltagare i Holjebadet
  Kultur- och fritidsförvaltning
 • 2019
  2019-09-10
  Förslag gällande stängd gångbro vid bussterminal
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2019
  2019-09-06
  Starta upp kommunens skoldatatek igen
  Utbildningsförvaltning
 • 2019
  2019-08-26
  Gammalt körsbärsträd som lutar över Havagårdsvägen
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2019
  2019-08-24
  Bilar som kör fort på Prästgårdsvägen
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2019
  2019-08-23
  Miljöstationen Valhallavägen Svängsta
  VMAB
 • 2019
  2019-08-22
  Offentligt suicidförsök
  Kommunledningsförvaltning
 • 2019
  2019-08-17
  Träd som skymmer gatubelysning Snöbärsvägen
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2019
  2019-08-12
  Fråga om parkerings p-skiva
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2019
  2019-08-10
  Fin ställplats Södersjön i Kyrkhult
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2019
  2019-08-05
  Ekonomiska situationen på förskolor
  Utbildningsförvaltning
 • 2019
  2019-07-22
  Nedskräpning utanför butik på gamla torg
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2019
  2019-07-15
  Trafiksituation på Ågatan utanför Direkten, förslag om mittdelare
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2019
  2019-07-14
  Träd sträcker sig ut på Torgvägen, samt att småträd skymmer sikten vid utfart på Ringvägen
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2019
  2019-07-13
  Lösspringande hundar i Jämshög
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2019
  2019-07-11
  Rabatt mellan Jämshögsvägen och Solrosvägen behöver tuktas, samt nedskräpning vid sopstation
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2019
  2019-07-10
  Skrotbil vid Preem tankstation
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2019
  2019-07-04
  Ont om handikappsparkeringar i Olofström och Kyrkhult
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2019
  2019-07-01
  Trasig ramp vid sjömansgatan, samt fråga om trasig bro vid sluss
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2019
  2019-06-19
  Fortskörning och önskemål om farthinde på Östra Ringvägen
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2019
  2019-06-19
  Halenvägen i dåligt skick
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2019
  2019-06-17
  Fråga om vad som händer med alla förbrukade växter och lökar i kommunen
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2019
  2019-06-17
  Buskörning vid Kyrkhults Folkets hus samt vid fd. Kyrkhultarns parkering.
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2019
  2019-06-12
  Otydlig och missvisande information vid vandringsleder och sevärdheter
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2019
  2019-06-12
  Södersjöns toalett saknar toapapper och är trasig
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2019
  2019-06-11
  Skjutbanan i Hemsjö
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2019
  2019-06-10
  Ofärdig broreparation vid Volvo övre fabriken
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2019
  2019-06-10
  Fortkörning genom centrum
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2019
  2019-06-10
  Hästspillning på gång och cykelvägen vid ridskolan i Olofström
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2019
  2019-06-07
  Önskemål om ny badstege för funktionshindrade vid badplatsen Orsjön.
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2019
  2019-06-06
  Skymd sikt vid korsningen kring Gränums skola - Rislyckevägen
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2019
  2019-06-04
  Trasig gatubelysning på Skomakarevägen
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2019
  2019-05-22
  Tömning av sopkärl vid Oredssjöns badplats
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2019
  2019-05-21
  Uppgrävd väggren på Rislyckevägen Hultavägen - gator och vägar
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2019
  2019-05-18
  Fråga om sophämtning för fastighet på Vilshultsvägen
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2019
  2019-05-12
  Utökade bussförbindelser mellan Brännargården och resecentrum i Olofström - Samhällsutveckling
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2019
  2019-05-02
  Biblioteket i Olofström upplevs som en lekplats
  Kultur- och fritidsförvaltning
 • 2019
  2019-04-29
  Riskbedömning på Ekbacken - Äldreomsorg
  Socialförvaltning
 • 2019
  2019-04-27
  Fråga om möte angående gruppboende - Äldreomsorg
  Socialförvaltning
 • 2019
  2019-04-25
  Asfaltering på Brantingevägen
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2019
  2019-04-22
  Nedskräpning i Olofströms kommun
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2019
  2019-04-16
  Kärrsjövägen i dåligt skick
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2019
  2019-04-15
  Tömning av tunnor vid brygga på Sjömansgatan
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2019
  2019-04-10
  Trädgårdsavfall i skogen
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2019
  2019-04-03
  När kallas man till Funktionsstödsrådets första möte
  Kommunledningsförvaltning
 • 2019
  2019-04-03
  Stora hål i vägen Södra Fröatorpsvägen i Vilshult
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2019
  2019-04-02
  Toaletten vid badplatsen vid Södersjön är i behov av renovering
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2019
  2019-03-21
  Halenvägen till Jämshög är i dåligt skick
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2019
  2019-03-21
  Tömning av sopbehållare vid Orsjön
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2019
  2019-03-17
  Hundlatriner som inte töms
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2019
  2019-03-08
  Information om ombyggnaden av riksväg 15
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2019
  2019-03-06
  Hastighet längs Rosenhillsvägen i Jämshög
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2019
  2019-03-04
  Vattenansamling vid busshållplats Oredslund östra
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2019
  2019-03-04
  Hastighet längs Skomakarevägen i Hemsjö
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2019
  2019-02-27
  Fler pass för Aqua Express
  Kultur- och fritidsförvaltning
 • 2019
  2019-02-21
  Skador efter röjning längs med Tommakulavägen
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2019
  2019-02-09
  Trasig gatubelysning på Skogsvägen
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2019
  2019-02-07
  Gångväg mellan busstorget och Centrum Olofström
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2019
  2019-02-04
  Snöröjning på Ugglebodavägen och Håkantorpsvägen Olofström
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2019
  2019-02-04
  Önskemål om rast- eller grillplats vid skidspåret i Bommarviken
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2019
  2019-02-03
  Snöröjning på Målarevägen
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2019
  2019-02-02
  Snöröjning i Vilshult
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2019
  2019-01-30
  Snöröjning på Kvarngatan
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2019
  2019-01-28
  Snöröjning framför brevlådor på Skogsvägen
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2019
  2019-01-25
  Placera låda med sand på sjömansgatan
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2018

 • 2018
  2018-12-28
  Saknade brunnslock på cykelväg mellan Skräddarevägen och Harry Martinsonsväg
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2018
  2018-12-23
  Halkbekämpning i Vilshult - Gator och vägar
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2018
  2018-12-17
  Trasig gatubelysning på Pukaviksvägen
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2018
  2018-12-07
  Synpunkt på funktionsstödssrådet
  Socialförvaltning
 • 2018
  2018-12-05
  Trasig gatubelysning på Rundgatan
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2018
  2018-12-03
  Stora hål på Pehr Thomassonsväg efter vägarbete - Gator och vägar
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2018
  2018-11-27
  Fler förskolor behövs i Olofström
  Utbildningsförvaltning
 • 2018
  2018-11-24
  Skrotbil vid grillplats på Halenvägen - Gator och vägar
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2018
  2018-11-21
  Föreläsning En vecka fri från våld - Socialförvaltning
  Socialförvaltning
 • 2018
  2018-11-16
  Gropar och hål i vägbanan på Hasselvägen i Kyrkhult - Gator och vägar
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2018
  2018-11-14
  Ändring av studiedag
  Utbildningsförvaltning
 • 2018
  2018-11-12
  Förskolechef kan inte nås
  Utbildningsförvaltning
 • 2018
  2018-11-05
  Byggande av lägenheter när efterfrågan är stor
  Kommunledningsförvaltning
 • 2018
  2018-11-05
  Belysning på gång- och cykelväg mellan S Kyrkhultsvägen och Oredsvägen
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2018
  2018-11-01
  Badkläder på Holjebadet
  Kultur- och fritidsförvaltning
 • 2018
  2018-10-31
  Dålig sikt vid korsning Bredgatan Rydvägen
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2018
  2018-10-29
  Skada på nylagd väg vid Orlunden
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2018
  2018-10-18
  Slöjfri skola
  Utbildningsförvaltning
 • 2018
  2018-10-18
  Läxfriskola på Högavångsskolan
  Utbildningsförvaltning
 • 2018
  2018-10-18
  Önskan om paintballplats
  Kultur- och fritidsförvaltning
 • 2018
  2018-10-18
  Att drogtesta nyanställd personal
  Kommunledningsförvaltning
 • 2018
  2018-10-17
  Soptunnor och hundlatriner i området Vilboken
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2018
  2018-10-16
  Renovering av trottoaren på Övre Brogatan
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2018
  2018-10-16
  Renovering av trottoaren på Övre Brogatan
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2018
  2018-10-01
  Säkerhet vid rondellen vid Västra storgatan - Bredgatan intill Swedbank
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2018
  2018-09-27
  Användandet av flygresor i tjänst inom socialförvaltningen
  Socialförvaltning
 • 2018
  2018-09-26
  Rosenforsvägen i dåligt skick
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2018
  2018-09-19
  Hästspillning längs cykelbanan bakom stallet
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2018
  2018-09-14
  Dålig tillgänglighet vid författarmuseumet i Jämshög
  Kultur- och fritidsförvaltning
 • 2018
  2018-09-13
  Felaktig kontaktuppgift till privat hyresvärd på kommunens hemsida
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2018
  2018-09-10
  Brist på övergångställen i fyrvägskorsning på Västra Storgatan
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2018
  2018-09-03
  E-postadress på hemsidan för ökad tillgänglighet
  Kommunledningsförvaltning
 • 2018
  2018-08-29
  Hög hastighet vid korsning i Vilshult på riksväg 15
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2018
  2018-08-27
  För få parkeringsplatser kring Ingenjörsgatan
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2018
  2018-08-27
  Hög hastighet på Rosenhillsvägen
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2018
  2018-08-21
  Är parkeringsplatsen vid Tulseboda Brunn privat eller kommunal
  Kommunledningsförvaltning
 • 58 2018
  2018-08-21
  Igenväxt promenadstig runt Blåsegylet i Halens naturreservat
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 57 2018
  2018-08-20
  Rullgrus på cykelbanan vid Brännaregården
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 56 2018
  2018-08-20
  Nerrivet stängsel vid Ekerydsskolan samt full latrintunna
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 55 2018
  2018-08-20
  Markering för nivåskillnad på nya bryggan
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 54 2018
  2018-08-15
  Södra Fröatorpsvägen i dåligt skick
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 53 2018
  2018-08-15
  Lägga till CV för lediga jobb
  Kommunledningsförvaltning
 • 52 2018
  2018-08-14
  Önskemål om cykel- och bilparkering för pendlare i Gränum
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 51 2018
  2018-08-14
  Avsaknande av gång- och cykelbanor och önskan om motionsslinga i Gränum
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 50 2018
  2018-08-11
  Handikappsanpassad badstege vid Orsjön
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 49 2018
  2018-08-09
  Ökad tillgänglighet till Orsjön
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 48 2018
  2018-08-03
  Markiser till Jemsegården
  Socialförvaltning
 • 46 2018
  2018-08-02
  Trafiksituation för cyklister vid Båtsmansgatan
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 47 2018
  2018-08-02
  Ej planerat grönområde Sandersväg Olofström
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 45 2018
  2018-07-29
  Klagomål på övergångsställen i centrum
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 44 2018
  2018-07-23
  Information brandrisk vid allmänna grillplatser
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 43 2018
  2018-07-18
  Reperation av nätstaket vid Ekerydsskolan samt bron över Holjeån
  Utbildningsförvaltning
 • 42 2018
  2018-07-15
  Papperskorg vid busshållsplats i Jämshög
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 41 2018
  2018-07-13
  Felparkerade bilar i hemtjänsten
  Socialförvaltning
 • 40 2018
  2018-07-13
  Städning vid MTB-led och kring Willys
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 39 2018
  2018-07-07
  Södra Gaslundavägen avstängd
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 38 2018
  2018-07-05
  Lossande badstege vid Orsjön
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 37 2018
  2018-07-02
  Fråga om blommorna vid Torgvägen i Kyrkhult
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 36 2018
  2018-07-01
  Sända Sveriges VM-match på torgets storbildskärm
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 35 2018
  2018-06-30
  Trasig, flytbryggan vid Orssjön
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 34 2018
  2018-06-15
  Saknad av väderskydd längs Östra Ringvägen
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 33 2018
  2018-06-06
  Beläggning Havagårdsvägen
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 32 2018
  2018-06-06
  Fel utformning på bommarna vid cykelvägen vid ridskolan
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 31 2018
  2018-06-05
  Avsaknad av cykelväg mellan Olofström och Gränum
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 30 2018
  2018-06-04
  Fråga om sydostlänken
  Kommunalråd
 • 29 2018
  2018-05-30
  Trafiksituationen på utfart från Ica Maxi
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 28 2018
  2018-05-25
  Klagomål på smutsig busskur på hållplatsen Bangatan i Olofström
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 26 2018
  2018-05-15
  Nedskräpning landsbygdsstationen Rönås Kyrkhult
  VMAB
 • 27 2018
  2018-05-15
  Fråga angående skyltad privat brygga vid sjön Halen
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 25 2018
  2018-05-09
  Ökad säkerhet längs med hyreshus på Bredgatan
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 24 2018
  2018-05-03
  Trafiksituation på Östra Ringvägen
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 23 2018
  2018-04-19
  Fråga angående offentliga nämndsmöten
  Kommunledningsförvaltning
 • 22 2018
  2018-04-15
  Önskemål om lekplats på Hallaberget i Jämshög
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 21 2018
  2018-04-11
  Otydliga parkeringsplatser på Ingenjörsgatan
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 20 2018
  2018-03-28
  Önskar gångbro över Snöflebodaån
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 19 2018
  2018-03-27
  Påtvingad helpension inom särskilt boende
  Socialförvaltning
 • 18 2018
  2018-03-20
  Jakt på vildsvin
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 17 2018
  2018-03-20
  Önskemål och förslag på hundrastplats på Brännaregårdsområdet
  Kultur- och fritidsförvaltning
 • 16 2018
  2018-03-04
  Gatubelysning ur funktion på Karlavägen
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 15 2018
  2018-02-20
  Höjd omsorgtaxa
  Socialförvaltning
 • 14 2018
  2018-02-17
  Trasig gatubelysning på Biskopsmålavägen
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 13 2018
  2018-02-16
  Stora hål i Kärrabolslid Kärrabolsvägen
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 12 2018
  2018-02-11
  Fråga om oro för barn
  Socialförvaltning
 • 11 2018
  2018-02-09
  Trasig belysning på Stationsvägen
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 10 2018
  2018-02-06
  Trasig gatubelysning på Biskopsmålavägen
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 9 2018
  2018-01-29
  Trasig belysning vid Vilboksskolan
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 8 2018
  2018-01-25
  Hål och saknad av gatuskyltar på Häradsvägen
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 7 2018
  2018-01-17
  Snöröjning och saltning cykelbanor och vägar
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 6 2018
  2018-01-17
  Snöröjning och saltning Oredslund
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 5 2018
  2018-01-17
  Rensning av sly vid Brännaregården
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 4 2018
  2018-01-16
  Snöröjning på Fridaforsvögen
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 3 2018
  2018-01-05
  Klagomål på cykelväg vid Östra Ringvägen
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2 2018
  2018-01-05
  Synpunkt om skogsbacken - Dialog äldreomsorg.pdf
  Socialförvaltning
 • 1 2018
  2018-01-02
  Förbättring av sikt och säkerhet vid utfart från Renvägen till Ripvägen
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2017

 • 70 2017
  2017-12-29
  Knappa tider för allmänheten på Holje Ishall
  Kultur- och fritidsförvaltning
 • 69 2017
  2017-12-29
  Länk fungerar inte på hemsidan
  Kultur- och fritidsförvaltning
 • 68 2017
  2017-12-28
  Kontaktuppgifter saknas på kommunens förstasida
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 67 2017
  2017-12-17
  Snöröjning på Fåglebodavägen
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 66 2017
  2017-12-15
  Duschväggar och draperi till elevduschar
  Utbildningsförvaltning
 • 65 2017
  2017-12-14
  Var finns protokoll från Kommunala Pensionärsrådet
  Socialförvaltning
 • 64 2017
  2017-12-12
  Klagomål på inkontinenshjälpmedel
  Socialförvaltning
 • 63 2017
  2017-12-12
  Trygghetslarm fungerar inte
  Socialförvaltning
 • 62 2017
  2017-12-11
  Halkbekämpning på Rösjövägen 1B och 1C
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 61 2017
  2017-11-30
  Nedskräpning på cykelvägar och parkering
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 60 2017
  2017-11-30
  Information i evenemangskalender på nätet
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 59 2017
  2017-11-29
  Julavslutning på morgonen för skolor
  Utbildningsförvaltning
 • 58 2017
  2017-11-27
  Väjningsplikt och hastighetsändring på Pressaregatan
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 57 2017
  2017-11-22
  Möjlighet att spela bangolf inomhus
  Kultur- och fritidsförvaltning
 • 56 2017
  2017-11-19
  Hastighet på sopbil i Vilshult
  VMAB
 • 55 2017
  2017-11-14
  Gatubelysning Ebbempla
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 54 2017
  2017-11-03
  Underhåll på Snärjevägen efter fibergrävning
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 53 2017
  2017-10-31
  Johannes väg
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 52 2017
  2017-10-28
  Se evenemangskalendern via smartphone
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 51 2017
  2017-10-26
  Önskad hastighetstavla
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 50 2017
  2017-10-25
  Vattenproblem på stig vid Blåseviksvägen
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 49 2017
  2017-10-24
  Gula kort för studiero
  Utbildningsförvaltning
 • 48 2017
  2017-10-15
  Trafiksituation längst Östra Storgatan
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 47 2017
  2017-10-10
  Förslag om ytterligare en gångbro längs snöfflebodaån
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 46 2017
  2017-10-10
  Hög hastighet och skymd sikt längst höjdaliden
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 45 2017
  2017-10-09
  Information om E-sportprojekt
  Utbildningsförvaltning
 • 44 2017
  2017-09-24
  Hål och stenar på Havagårdsvägen
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 43 2017
  2017-09-04
  Kontakta hemtjänsten via e-post
  Socialförvaltning
 • 42 2017
  2017-08-29
  Trafiksituationen på Ågatan
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 41 2017
  2017-08-29
  Ovårdat område mellan Ågatan och Bredgatan
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 40 2017
  2017-08-23
  Skymd sikt på Tvärvägen
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 39 2017
  2017-08-23
  Badplats för familj och hund
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 38 2017
  2017-08-22
  Kostnad för inköp och uppförande av vägräcke
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 37 2017
  2017-08-21
  Reparation av vägarna Sunnanvägen och Lövsångarevägen
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 36 2017
  2017-08-17
  Önskemål om färskvatten och dusch vid Oredssjön
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 35 2017
  2017-08-12
  Stora hål på Ingenjörsgatan
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 34 2017
  2017-08-08
  För få soptunnor i kommunen
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 33 2017
  2017-08-07
  Dåligt skick på grusvägsleden vid Fåglebodavägen
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 32 2017
  2017-08-03
  Tänd gatubelysning när det är ljust ute
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 31 2017
  2017-07-30
  Önskemål om gång- och cykelväg Svängstavägen till Olofström
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 30 2017
  2017-07-19
  Parkering med p-skiva på Gamla torg
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 28 2017
  2017-07-16
  Länk på hemsidan fungerar inte
  Kommunledningsförvaltning
 • 29 2017
  2017-07-16
  Skrotbil på Östra Storgatan 15
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 27 2017
  2017-07-13
  Skymd sikt i korsning Violgatan Allégatan
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 26 2017
  2017-06-29
  Lågt hängande grenar på Kärrsjövägen
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 25 2017
  2017-06-26
  Renovering av bro till Övre
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 24 2017
  2017-06-25
  Start av dagmamma-verksamhet
  Utbildningsförvaltning
 • 23 2017
  2017-06-18
  Klagomål på text till Sommarkul 2017
  Kultur- och fritidsförvaltning
 • 22 2017
  2017-06-16
  Skymd sikt mot Idrottsvägen
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 21 2017
  2017-06-13
  Hemtjänst kör i hög hastighet i villaområde - Dialog Äldreomsorg
  Socialförvaltning
 • 20 2017
  2017-06-11
  Klagomål på antalet måsar i Olofström
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 19 2017
  2017-06-09
  Fotografering under skolavslutning
  Utbildningsförvaltning
 • 18 2017
  2017-06-07
  Dålig uppdatering av evenemangskalender
  Kommunledningsförvaltning
 • 17 2017
  2017-06-01
  Fordonsmuseet
  Kommunalråd
 • 16 2017
  2017-05-30
  Lönesättning inom skola - Dialog Skola och barnomsorg
  Utbildningsförvaltning
 • 15 2017
  2017-05-18
  Hög hastighet på Oredslundsvägen
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 14 2017
  2017-05-16
  Kommunvapen ovanför Pressbyrån
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 13 2017
  2017-05-10
  Skrotbilar vid Ingenjörsgatan
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 12 2017
  2017-05-08
  Förslag för lekplatsen i Bommareviken
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 11 2017
  2017-05-06
  Avställda bilar på kommunens mark
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 10 2017
  2017-04-23
  Grovt makadam på Jämshögsvägen
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 9 2017
  2017-04-19
  Kompoststationen vid Ingenjörsgatan 57
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 8 2017
  2017-03-14
  Information angående enskilda avlopp på webben
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 7 2017
  2017-03-07
  Hyresvärdar på webben
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 6 2017
  2017-01-18
  Snöröjning i Kyrkhult
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 5 2017
  2017-01-17
  Länkar och sökfält fungerar inte på hemsidan
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 4 2017
  2017-01-16
  Varning för vilt Ö.Ringvägen
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 3 2017
  2017-01-13
  Vinterväghållning av GC-vägar
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2 2017
  2017-01-12
  Plogning av Dannfeldtsvägen
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 1 2017
  2017-01-10
  Grusning i Hemsjöhult
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2016

 • 54 2016
  2016-12-25
  Trasig belysning Hasselvägen
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 53 2016
  2016-12-20
  Önskemål om belysning
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 52 2106
  2016-12-07
  Parkeringsböter på Äppelvägen
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 35 2016
  2016-12-02
  Synpunkter på kommunens vapen
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 51 2016
  2016-11-27
  Inloggning på nya Dexter
  Utbildningsförvaltning
 • 50 2016
  2016-11-24
  Gångbro på Blåklintsvägen
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 49 2016
  2016-11-18
  Utveckla Hemsjö
  Kommunalråd
 • 48 2016
  2016-11-17
  Vägunderhållning Havagårdsvägen
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 47 2016
  2016-11-15
  Förslag att utveckla funktionsstöd för neuropsykiatriska diagnoser
  Socialförvaltning
 • 45 2016
  2016-11-14
  Trasig belysning Hemsjöhultsvägen
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 46 2016
  2016-11-14
  Trasig belysning Ö. Storgatan
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 44 2016
  2016-11-09
  Utveckla Hemsjö
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 43 2016
  2016-11-02
  Utdelning av parkeringsskiva
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 42 2016
  2016-11-02
  Snökottning
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 41 2016
  2016-10-29
  Varför betala kommunal och statlig skatt
 • 66 2016
  2016-10-28
  Protest mot planerat koloniområde väster om Agrasjön
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 55 2016
  2016-10-25
  Hemspråk på äldreomsorg
  Socialförvaltning
 • 40 2016
  2016-10-24
  Hål i Isaksmålavägen
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 65 2016
  2016-10-20
  Trafiksituationen vid Jämshögs skola
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 39 2016
  2016-10-14
  Evenemangskalendern på hemsidan
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 38 2016
  2016-10-12
  Problem för lastbilar i korsning på Smedjevägen
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 37 2016
  2016-10-07
  Biltrafik på cykelbana vid Toffelvägen
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 36 2016
  2016-10-01
  Wifi på äldreboende
  Socialförvaltning
 • 64 2016
  2016-09-18
  Hål och bulor på Hemsjöhultsvägen och Gåragölsvägen
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 63 2016
  2016-09-17
  Skadad trottoar i korsningen Hasselvägen-Kvarnvägen
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 64 2018
  2016-09-14
  Dålig tillgänglighet vid författarmuseumet i Jämshög
  Kultur- och fritidsförvaltning
 • 62 2016
  2016-09-06
  Förslag på MTB-led
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 61 2016
  2016-09-06
  Skötsel kring Halens badplats och friluftsliv
  Kultur- och fritidsförvaltning
 • 60 2016
  2016-08-26
  Förslag på MTB-led
  Kultur- och fritidsförvaltning
 • 59 2016
  2016-08-24
  Beröm för fin offentlig miljö
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 58 2017
  2016-08-18
  Trasig belysning på Villavägen
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 57 2016
  2016-08-17
  Blankett för alternativ kost
  Socialförvaltning
 • 8 2016
  2016-04-26
  Kontaktuppgifter funktionsstöd
  Socialförvaltning
 • 56 2016
  2016-04-17
  Matlådorna till våra äldre
  Socialförvaltning
 • 34 2016
  2016-04-07
  Klagomål felaktig hemtjänsttaxa
  Socialförvaltning
 • 33 2016
  2016-04-05
  Klagomål Betlemhemsvägen
 • 31 2016
  2016-03-30
  Sopa Banvallsleden
 • 32 2016
  2016-03-30
  Parkeringsrutor Nygatan
 • 28 2016
  2016-03-24
  Olovligt boende Ekängsliden
 • 30 2016
  2016-03-24
  Hundrastgård Jämshög
 • 29 2016
  2016-03-24
  Promenadslingor Halen
  Kultur- och fritidsförvaltning
 • 25 2016
  2016-03-22
  Underhåll Spinkamålavägen
 • 27 2016
  2016-03-22
  Dexter barnomsorgen
  Utbildningsförvaltning
 • 26 2016
  2016-03-22
  Hundrastgård Vilboken
 • 24 2016
  2016-03-11
  Direktlänk till biblioteket på kommunens hemsida
 • 23 2016
  2016-03-09
  Hal bro
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 22 2016
  2016-03-01
  Byte av barngrupp
  Utbildningsförvaltning
 • 21 2016
  2016-02-29
  Ledstänger utomhus
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 20 2016
  2016-02-28
  Parkour bana
 • 18 2016
  2016-02-22
  Plogning och saltning Frödingevägen
 • 19 2016
  2016-02-22
  Försköning kring åarna
 • 17 2016
  2016-02-19
  Hala vägar Hemsjöhultsvägen och Gåragölsvägen
 • 13 2016
  2016-02-05
  Bemötande hemtjänsten
  Socialförvaltning
 • 15 2016
  2016-02-05
  Öppna grindar och dålig skyltning
 • 11 2016
  2016-01-31
  Skräpigt längs cykelbana
 • 10-2016
  2016-01-25
  Hemsidan ändringsönskemål
 • 9-2016
  2016-01-22
  Snöröjning
 • 7-2016
  2016-01-15
  Felstavad vägadress Pehr Thomassons väg
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 6-2016
  2016-01-14
  Låsbara skåp i idrottshallen
  Kultur- och fritidsförvaltning
 • 5-2016
  2016-01-13
  Placering av ny förskola Vilboken
  Utbildningsförvaltning
 • 3-2016
  2016-01-09
  Snöskottning och grusning
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 4-2016
  2016-01-09
  Skidbacken
  Kultur- och fritidsförvaltning
 • 2-2016
  2016-01-05
  Kyld mat inom äldreomsorgen
  Socialförvaltning
 • 1-2016
  2016-01-02
  Hasighetsbegränsning Ekerydsplan
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2015

 • 319
  2015-12-31
  Sammanfattning av inkomna synpunkter och klagomål 2015
 • 318
  2015-03-17
  Sophantering
  VMAB
 • 316
  2015-02-15
  Vanvård Västralid
  Socialförvaltning
 • 317
  2015-02-15
  Nerfällda björkar
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 314
  2015-02-11
  Dagis under sportlovet
  Utbildningsförvaltning
 • 313
  2015-02-10
  Eftersatt munvård
  Socialförvaltning
 • 312
  2015-02-09
  Anmälan dålig skötsel
  Socialförvaltning
 • 311
  2015-02-05
  Skabbrävar i Oredslund
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 310
  2015-02-05
  Komvux i Olofström
  Utbildningsförvaltning
 • 307
  2015-01-19 v
  Ovårdad tomt
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 305
  2015-01-17
  Mötesplatser för äldre
  Socialförvaltning
 • 309
  2015-01-16
  Bemötande
  Socialförvaltning
 • 304
  2015-01-16
  Fallande träd
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 303
  2015-01-16
  Diverse synpunkter
  Socialförvaltning
 • 302
  2015-01-14
  Förhållningssätt soc
  Socialförvaltning
 • 301
  2015-01-08
  Trasig gatubelysning Samhällsbyggnadsförv
 • 301
  2015-01-08
  Trasig gatubelysning
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 300
  2015-01-05
  Basket i Olofström
  Kultur- och fritidsförvaltning
 • 299
  2015-01-02
  Felparkerade bilar
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2014

 • 298
  2014-12-11
  Nattvandring
  Kultur- och fritidsförvaltning
 • 296
  2014-12-08
  Ombyggnad av infart
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 294
  2014-11-12
  Lämna avfall Snatteboda?
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 293
  2014-10-30
  Vägproblem på Arkelstorpsvägen
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 289
  2014-10-23
  Undermålig kost
  Utbildningsförvaltning
 • 287
  2014-10-21
  Dammrenovering
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 286
  2014-10-18
  Boka skogen
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 283
  2014-10-13
  Belysning Vikingavägen
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 281
  2014-10-01
  Belysning på Banvallen
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 282
  2014-09-25
  Sjömärkena i Halen
  Kultur- och fritidsförvaltning
 • 280
  2014-09-03
  Övergångsställe
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 285
  2014-09-03
  Övergångsställe
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 279
  2014-08-25
  Busshållplatser
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 284
  2014-08-19
  Cykelbanan från Brännaregården
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 277
  2014-08-04
  Inte trygg på Tåkasjövägen
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 278
  2014-08-04
  Farthinder på Strandplan
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 276
  2014-07-22
  Saltning av väg
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 274
  2014-07-19
  Underhållet av Nissatorpsvägen
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 275
  2014-07-18
  Skolungdomar kan hjälp till på Äldreboende
  Socialförvaltning
 • 268
  2014-07-16
  Dålig väg
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 272
  2014-07-15
  Rosendalsvägen väldigt dålig
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 267
  2014-07-03
  Orlundens badplats
  Kultur- och fritidsförvaltning
 • 266
  2014-06-22
  Dålig väg
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 264
  2014-06-19
  Missnöje hur gräsmattor klipps
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 265
  2014-06-17
  Snärjevägen är dåligt skött
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 262
  2014-06-10
  Dåligt skick på Halenvägen
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 261
  2014-06-09
  Larm på Hemtjänsten
  Socialförvaltning
 • 260
  2014-06-02
  Klippning av gräset vid korsningen Bredgatan
 • 257B
  2014-05-14
  Undersökning, bra att bo i Olofström?
 • 258
  2014-05-14
  Har kommunen LOV?
  Kommunalråd
 • 259
  2014-05-09
  Längre öppettider på Biblioteket lördagar och söndagar
  Kultur- och fritidsförvaltning
 • 257
  2014-04-25
  Skolmaten
  Utbildningsförvaltning
 • 256
  2014-04-21
  Farthinder på Oredslundsvägen
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 254
  2014-04-12
  Höga taxor och avgifter
  Kommunalråd
 • 255
  2014-04-11
  Asfaltering vid tomtgräns
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 253
  2014-04-04
  Farthinder på Jämshögsvägen
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 250
  2014-03-13
  Breddning av Sunnanvägen
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 247
  2014-02-18
  Hundrastgård
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 244
  2014-02-12
  Stort hål i gatan
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 246
  2014-02-11
  Buller och stendamm i Vilshult
  Kommunalråd
 • 242
  2014-01-31
  Förbättra Halenvägen
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 240
  2014-01-27
  Snöskottning
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2013

 • 237
  2013-12-30
  Rotarys almanacka
 • 236
  2013-12-30
  Lyssna på kommuninvånarna
  Kommunalråd
 • 2020

 • 2020
  2020-03-30
  Överförmyndarverksamhetens hantering av ärende
  Kommunledningsförvaltning
 • 2015

 • 315
  2015-02-15
  Fälla två tallar
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2014

 • 275b
  2014-07-18
  Väghållning Rosendalsvägen
  Samhällsutvecklingsavdelning