Sysselsättning

Om du saknar en sysselsättning kan du ansöka om detta enligt socialtjänstlagen. Insatsen sysselsättning riktar sig till dig som är i yrkesverksam ålder (18-67 år) och som inte arbetar eller studerar, du ska tillhöra målgruppen för socialpsykiatri. Insatsen syftar till att du ska få en meningsfull sysselsättning som är anpassad efter dina förutsättningar och behov.

Det finns olika typer av sysselsättning, du som blir beviljad insatsen får träffa en samordnare som hjälper dig att hitta rätt plats.

Hur gör jag för att ansöka?

Ansökan görs till socialsekreterare inom socialpsykiatri, ansökan kan göras muntligen men även skriftligen via ansökningsblankett.

Senast uppdaterad: 28 juni 2019