Talböcker

Myndigheten för tillgängliga medier

MTM är en statlig myndighet vars uppdrag är att ge människor med läsnedsättning tillgång till de medier de behöver på det sätt som passar dem. MTM:s vision är ett samhälle där alla medier är tillgängliga.

Talböcker 

Talböcker är böcker som är inlästa. Talböcker är inte till för alla utan är gjorda speciellt för personer som har svårt för att läsa vanliga böcker. 
Alla barn och ungdomar med lässvårigheter har rätt att låna talböcker. För att själv kunna hämta/ ladda hem en talbok från MTM krävs personlig inloggning. Den får du från biblioteket. Som omyndig elev måste föräldrar skriva under ansökningsblanketten.

En Daisy-skiva kan innehålla en hel bok på en enda skiva. För att kunna lyssna på en Daisy-skiva behöver man en speciell spelare. På huvudbiblioteket finns spelare till utlån. Det går också att använda en dator eller vissa MP3-spelare eller ladda ner till mobiltelefonen.

För att använda datorn för att lyssna på talböcker bör du helst använda någon av de speciella läsprogrammen AMIS eller TPB Reader. Dessa läsprogram kan hämtas från MTM:s hemsida. 

Sveriges bibliotek kan numera ladda ned talböcker via Legimus hemsida för utlån till talbokslåntagare. 

Skoldatateket i Olofström har nedladdningstillstånd som innebär rättighet att låna ut talböcker till elever i form av skiva, mp3-spelare eller minneskort.

Brännaregårdsskolan

På Brännaregårdsskolan finns Talbokslådan - en låda med talböcker på skiva. Det är de mest lästa böckerna på skolan som finns att lyssna till. Skolans biblioteket äger böckerna och det behövs inget personligt inlogg för att få tillgång till dem - bara ett besök på Skolbiblioteket.

Läromedel

Det är Specialpedagogiska skolmyndigheten, inte MTM, som har ansvar för inlästa läromedel och läromedel i punktskrift
till elever i förskola, grundskola, gymnasium och Komvux. 
MTM katalogiserar Specialpedagogiska skolmyndighetens läromedel och dessa kan
man söka och låna via Legimus-katalogen. MTM har också en del böcker, både på
punktskrift och som talböcker, som kan användas i skolarbetet. 

Legimus

Personer med läsnedsättning har rätt att själva ladda ner talböcker från talboksbiblioteket hos myndigheten för tillgängliga medier. Utbudet av talböcker hittas på deras hemsida.

För att kunna ladda ner böcker på egen hand (till dator, mp3, smartphone eller läsplatta) krävs inloggning till Legimus. Skoldatateket delar ut sådana inloggningsuppgifter. För den som är under 18 år krävs först underskrift av vårdnadshavare. 

Senast uppdaterad: 22 april 2016