Tänk efter före!

Tänk efter före!

Vi har alla ett gemensamt ansvar för att minska antalet olyckor i samhället och för att vara förberedda för att klara av krissituationer. Ditt eget ansvar är bland annat att vara mentalt förberedd på att det faktiskt kan hända dig. Fundera på hur du tror att du skulle agera och hur du bör agera i olika krissituationer, så du blir mer mentalt förberedd.

För att förbereda dig praktiskt, kan du läsa "Tänk efter före" (en broschyr som Olofströms, Karlshamns och Sölvesborgs kommuner tagit fram tillsammans med Räddningstjänsten Västra Blekinge), se över riskerna i din egen närmiljö och införskaffa utrustning som är bra att ha i hemmet. 

Gör gärna en noggrann genomgång av din bostad - kolla brandskydd, utrymningsmöjligheter, maskiner, elinstallationer med mera.

Att utbilda sig är alltid en god investering. En kurs i första hjälpen till exempel, kan vara ovärderlig. 
Gör barn delaktiga och medvetna om vad de ska göra vid till exempel en brand. En väldigt bra idé är att göra en ”beredskapsplan” för hela familjen - se tips för hur du kan gå tillväga.

Senast uppdaterad: 16 december 2020