Taxor för vatten och avlopp (VA)

VA-anläggningsavgifter 

Avgifterna för flerfamiljsfastigheter, affärshus, industrifastigheter och småhus är uppdaterade med 2021 års taxor.  

VA-brukningsavgifter * 

Brukningsavgiften höjs med cirka 4,5 % inkl. moms, i förhållande till 2020.

* I avgifterna avser kostnaden för vatten 40 % och avlopp 60 %.

Senast uppdaterad: 30 december 2020