Tillgänglighetsredogörelse

Olofströms kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

Den här webbsidan beskriver hur olofstrom.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Nuvarande webbplats kommer att ersättas med en ny som är under utveckling och beräknas vara klar för lansering februari 2021. 

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från olofstrom.se i något annat format än det som webbplatsen erbjuder så kan du kontakta oss.

Skicka e-post till kommunikation@olofstrom.se
Ring 0454-930 00 (växel)

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Kontakta Myndigheten för digital förvaltning

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs i nästa avsnitt.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

  • Det behövs fler och bättre sätt att navigera. A–Ö-index stämmer inte helt och webbkarta saknas.
  • Vid navigering med tangentbordet saknas grafisk uppmärkning av element som är i fokus.
  • Det går inte att hoppa över återkommande innehåll. Detta beror bland annat på felaktig rubrikstruktur och brist på semantiska strukturelement i koden.
  • Några sidor har bilder och diagram som inte beskrivs i text.
  • En del sidor innehåller andra språk än svenska, men har inte angett språkförändringar i koden.
  • En del sidor använder samma länktext för att länka till olika sidor.
  • Kontrastförhållanden mellan text och bakgrund är inte tillräckligt god.
  • Det finns länktexter som inte är tydliga.
  • Sökfunktionen ger inga förslag på hur fel kan rättas till.
  • Vissa PDF-dokument fungerar dåligt med skärmläsare på grund av fel rubrikstruktur eller inskannade sidor.

Oskäligt betungande anpassning

Olofströms kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Webbsändningar av kommunfullmäktiges sammanträden

Olofströms kommun sänder kommunfullmäktiges sammanträden live via webben. Sändningarna sparas i systemet för webb-tv och går att ta del av i efterhand. Från och med den 23 september 2020 ska denna typ av sparat videomaterial textas inom 14 dagar. Vi ser i dagsläget ingen praktisk lösning på hur detta ska gå till eftersom det innebär ett omfattande arbete.

PDF-dokument

Vi har system som skapar dokument som inte är fullt tillgängliga. Det kommer att krävas mycket arbete för att åtgärda systemen.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har uppskattat tillgängligheten med hjälp av en checklista med webbriktlinjer som tillhandahålls av Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) och Post- och telestyrelsens (PTS).

Checklista, DIGG i samarbete med PTS 

Senaste bedömningen gjordes den 23 juli 2020.
Redogörelsen uppdaterades senast den 22 september 2020.

Senast uppdaterad: 22 september 2020