Tomtkö

På blanketten "Ansökan om köp av småhustomt" kan du göra en intresseanmälan för någon tomt eller några framtida bostadsområde. Intresseanmälan kan göras av en fysisk person som har fyllt 18 år och som inte företräder en byggintressent i försäljningssyfte. Registrering i tomtkö är gratis. 

Behöver jag stå i tomtkö?

För befintliga tomter behöver du inte ställa dig i tomtkö utan kan kontakta oss direkt. När vi tar fram nya områden och inte släppt tomterna ännu behöver du ställa dig i tomtkö. 

Tomtkön har förtur till nya tomter

När det blir aktuellt med fördelning av nya tomter skickar vi information till samtliga registrerade i tomtkön. Är du intresserad av en eller flera tomter anmäler du ditt intresse. Om du väljer fler än en tomt är det viktigt att du prioriterar dem i turordning. Den tomt som du är mest intresserad av markerar du som nummer ett. 

Uppgifter om dig som sökande

Namn (förnamn och efternamn):

Adress:

Personnummer (år, månad, dag, nummer):

Telefonnummer:

E-postadress:

Uppgift om önskat område och tomtplats

Första val:

Andra val:

 

Senast uppdaterad: 14 januari 2021