Torghandel

I Olofström finns goda förutsättningar för torghandel mitt i centrum och något som vi uppmuntrar. På Gamla Torg finns det regler för vad som gäller vid torghandel.

Fördelning av försäljningsplatser

Du bokar försäljningsplats hos Olofströms kommun. Tillfälliga försäljningsplatser ges till försäljare i den ordning som du kommer till försäljningsplatsen, eller genom lottning när det är passande.

I situationer där det finns mycket tillgång till platser kan mer än en försäljningsplats ges till samma person. När flera platser ges till en person ska platserna ligga intill varandra.

Om du har en fast försäljningsplats men inte kommer på den utsatta tiden eller gjort en anmälan till kommunstyrelsen att platsen kommer att användas senare under dagen har Kommunstyrelsen rätt att låta någon annan använda platsen som tillfällig saluplats.

Tider

Försäljning på Nya Torg är mellan klockan 6–20, om kommunstyrelsen inte meddelat annorlunda.   

Priser

Med anledning av rådande situation upplåter Olofströms kommun plats för torgförsäljning utan kostnad.

Informationsskyldighet

Försäljare med en försäljningsplats är enligt lag skyldig att lämna information av särskild betydelse till kunder, exempelvis företagsnamn, postadress och telefonnummer.

Varor som är förbjudna att sälja

  • Knivar
  • Explosiva varor
  • Skjutvapen
  • Pyrotekniska varor

Placering av varor, redskap och fordon

Varor och redskap får inte placeras på platser som är till för trafik bredvid eller mellan försäljningsplatser. Om du ska parkera ett fordon eller släpvagn på försäljningsplatsen behöver du tillstånd från bygg- och trafiknämnden på Olofströms kommun.

Renhållning och städning

Försäljare är skyldig att senast 30 minuter efter försäljningstidens slut städa efter sig och föra bort avfall och annat skräp från platsen. Försäljningsplatserna ska hålla rena och skräpfria. 

Försäljning som flyttar runt olika platser

För att kunna ha försäljning som förflyttar sig mellan olika offentliga platser måste du ha tillstånd av kommunstyrelsen.

Arrangemang på torget

Nya torget i Olofström är en bra plats för att arrangera evenemang. Det centrala läget gör att många människor rör sig här dagligen och det är nära till både till parkering och resecentrum. På torget har du som arrangör tillgång till el och wifi. Bokning av plats gör du hos oss på Olofströms kommun.

Tänk på att du också kan behöva söka tillstånd hos Polisen för att ha evenemanget. 

Vill du använda storbildsskärm som finns på Nya torg?

Det är Handla i Olofström som ansvarar för storbildsskärmen på Nya torg, kontakta dem för information och bokning.

Senast uppdaterad: 14 april 2020