Torgtaxa

Årsabonnemang

För årsabonnemang av en torgplats uttas grundavgift samt avgift för abonnerad veckodag.
Grundavgift 500 kr (500)
Årsavgift per dag fredag till söndag 700 kr 
Årsavgift per dag måndag till torsdag 500 kr

Tillfällig upplåtelse

Avgift per dag fredag till söndag 100 kr 
Avgift per dag måndag till torsdag 70 kr

Senast uppdaterad: 27 december 2018