Trädfällning

Om du har önskemål om att  träd som växer på kommunens mark ska fällas kan du ansöka om det här.

Det är flera saker som påverkar beslut om trädfällning.  Bland annat värnar vi våra största och äldsta bokar och ekar och vi tar hänsyn till hur resten av grönområdet påverkas av fällningen. Vi fäller inte träd enbart på grund av att det blåser in löv på din tomt, att antenner hamnar i radioskugga eller att solen skyms.

Om det aktuella trädet utgör en akut fara för person eller egendom vänligen kontakta Medborgarcenter 0454-930 00 eller 0454-995 05 (utanför kontorstid).

Länk till formulär

 

Senast uppdaterad: 19 augusti 2020