Trygg hemgång

I Olofströms kommun kan du få ett beviljat biståndsbeslut om Trygg hemgång om du är över 65 år, om du har ett kvarvarande behov av rehabilitering och återhämtning efter en sjukhus- eller korttidsvistelse.

Trygg hemgång ska skapa trygghet för dig vilket innebär att du får den återstående återhämtningen i ditt egna hem, av samma tvärprofessionella undersköterska, sjuksköterska och fysioterapeut/arbetsterapeut. De är tillgängliga för dig i ca 14 dagar. 

Under denna tid görs en ny vårdplanering där du kan ansöka om hjälp, som sedan biståndshandläggare beslutar om.

Under Trygg hemgångstiden får du tillgång till hemsjukvård och riskbedömning genomförs enligt nationella riktlinjer för att undvika undernäring, trycksår, fall och dålig munhälsa, Senior alert. Finns risker får du vara med i planeringen av åtgärder.

Fysioterapeut och/eller arbetsterapeut genomför, förutom träning, ett s.k. aktuellt status där man kartlägger vilka behov av hjälp du har. Ett nära samarbete sker med hemtjänstgruppen i ditt område samt nattpatrullen.

Senast uppdaterad: 14 maj 2018