Ungdomssekreteraren/Socialpedagog

I Olofström finns en ungdomssekreterare/Socialpedagog. Deras  huvudsakliga arbetsuppgifter är att arbeta för och med barn och ungdomar för att förhindra en negativ utveckling vad gäller psykisk ohälsa, missbruk, kriminalitet etc.

Ungdomssekreterarens/ Socialpedagogens arbete bygger bland annat mycket på Råd och stödkontakter, samtal, gruppverksamhet, nätverksarbete samt att bedriva uppsökande verksamhet kvällstid. Arbetet bygger på frivillighet och förtroende detta uppnås bland annat genom att vara tillgänglig utanför kontorstid, Fritidsgårdar, Mobil samt Råd och Stödsamtal upptill 5 gånger.

Målgruppen som ungdomssekreteraren/Socialpedagogen har kontakt med är i åldrarna mellan ca 12-20 år, men orolig förälder är också välkommen att höra av sig.

Vi kan erbjuda ART ( Agresson Replacement Training). Hap-programmet  (haschavvänjinggsprogrammet) och ANTD-rådgivning (Alkohol, Narkotika, Doping och Tobak)

Senast uppdaterad: 12 april 2018