Upphandlings- och inköpspolicy

Ni hittar kommunens gällande policy för upphandling och inköp nedan             

Senast uppdaterad: 19 oktober 2020