Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden

denna sida finns bland annat uppgifter om aktuella sammanträdesplaner och information om samtliga ledamöter och ersättare i utbildningsnämnden under 2015-2018

Presidium 2019- 2022 :

Michael Henriksson S Ordförande, telefon: 070-943 524 6

Johnny Andreasson S 1:e vice ordförande, telefon: 070-394 158 8

Rolf Jönsson C 2:e vice ordförande, telefon: 070-646 77 99

Ledamöter i utbildningsnämnden

Senast uppdaterad: 28 december 2020