Vad är LSS?

LSS är en lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Den ger människor med vissa funktionshinder rätt till hjälp. Lagen kan ge dig rätt till hjälp så att du kan leva som andra.

Rätten till insatser enligt LSS kan gälla dig som har en funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa som är:

  • begåvningsmässig (utvecklingsstörning)
  • psykisk (till exempel tvångssyndrom, ångest)
  • neuropsykiatrisk (till exempel autism och autismliknande tillstånd)
  • fysisk eller medicinsk (till exempel synskada, rörelsehinder, svår epilepsi)

Du bestämmer själv vilken hjälp du vill ansöka om. Om du har en god man, förvaltare eller vårdnadshavare kan denne hjälpa dig att söka.

Våra LSS-handläggare tar emot din ansökan och kommer att kontakta dig för att prata om dina stödbehov. Vi gör alltid en behovsprövning för att se om du har rätt till insatserna i LSS. Många insatser riktar sig enbart till dig som har en varaktig funktionsnedsättning.

Hur gör jag för att ansöka?

Ansökan görs till LSS-handläggare på ansökningsblankett eller telefon, se kontaktuppgifter nedan.

Senast uppdaterad: 27 juni 2018