Vad gäller vid graffiti?

I Olofströms kommun har vi ett antal väggar där du lagligt får måla graffiti på. Här kan du läsa om vad som gäller vid graffitimålning och på vilka platser det är tillåtet. Tänk på att du själv står för kostnaden av nödvändig material.

Kontakta gärna oss innan aktiviteten för att få mer information om reglerna och förutsättningarna som gäller.

Ytor/väggar som är tillåtna för graffiti

Gång- och cykeltunnlars väggar på följande platser:

  1. Rosenhillsvägen-Brostugan
  2. Motionshallen/Bowlinghallen-Museivägen
  3. F.d Holjeskolan under Idrottsvägen
  4. Rösjövägen-Eddavägen
  5. Kalmarvägen-Petreplan under Rydvägen

Platserna är markerade på kartan under dokument. 

Motiv, utformning och budskap

Motiv och konstnärliga uttryck som innehåller våld, kränkningar, sexism, rasism och andra icke-demokratiska budskap är inte tillåtna. Drogliberala och politiska motiv och budskap i alla dess former är inte heller tillåtna. Om reglerna bryts leder det till åtgärd. Motiv som inte följer reglerna och klotter tas bort så snart de uppmärksammas/rapporteras.

Skötsel av ytor avsatta för graffiti

Olofströms kommun ser årligen över de avsatta ytorna.

Senast uppdaterad: 08 februari 2019