Välja skola

Det år barnet fyller 6 år är det dags att börja i förskoleklass. I mars-april månad får alla 6-åringas vårdnadshavare ett brev med förslag till skolplacering.  Om man önskar en annan skola så kan man välja det om där finns plats. Rektor fattar beslut. 

Byta skola

För elever som går i skolan finns det ibland anledning till att vilja byta skola även om man inte flyttar. Prata först med rektorn på barnets skola om att ni funderar på att byta skola. Det finns en särskild blankett som ska användas vid önskan om skolbyte. Det är rektorn på den nya skolan som beslutar om det finns plats.

Flytta till Olofström

Om du ska flytta till Olofströms kommun så ska du ta kontakt med rektorn på den skola som ligger närmast din nya adress. Om du är osäker på vilken skola det är så kan du kontakta Utbildningskontoret på 0454-931 65 så hjälper någon dig. När det är dags att flytta ska en anmälan om inflyttning göras till oss på blankett. 

Om du är i behov av fritidsplats gör en ansökan i Nya Dexter 

Om du ska flytta från Olofströms kommun ska blankett lämnas in. Tänka på att eventuell fritidsplats måste sägas upp, det är två månaders uppsägningstid. Detta görs i Nya Dexter

Eleven är inte berättigad till skolskjuts om du väljer en skola utanför den skola som eleven annars skulle blivit placerad på.

Senast uppdaterad: 05 februari 2019